Przeciwko chwastom dwuliściennym w łubinie przeprowadza się wyłącznie zabiegi doglebowe. Do dyspozycji są substancje czynne:

  • pendimetalina - Stomp Aqua 455 CS w dawce 2,6 l/ha;
  • prosulfokarb - Boxer 800 EC w dawce 3-4 l/ha;
  • mieszanina fabryczna pendimetaliny i dimetenamidu-P - Wing-P 462,5 w dawce 4 l/ha.

Preparaty na bazie wymienionych substancji należy stosować nie później niż 5 dni po siewie.

Łączne zastosowanie mieszaniny zbiornikowej herbicydu Boxer 800 EC (w dawce 2-3 l/ha) z herbicydem Stomp Aqua 455 CS (2-2,2 l/ha) ma wpływ na zwiększenie skuteczności chwastobójczej i ochrony przed wtórnym zachwaszczeniem.

Po wschodach łubinu stosuje się graminicydy przeciwko chwastom jednoliściennym. Do dyspozycji są substancje czynne:

  •  chizalofop-P etylu – Targa Super 05 EC w dawce 2,5 l/ha, Pilot 10 EC w dawce 0,5-1,25 l/ha, Achiba 05 EC w dawce 2,5 l/ha;
  •  fluazyfop-P butylu – Fusilade Forte 150 EC w dawce 0,6-1,7 l/ha, Trivko w dawce 0,75-2 l/ha;
  •  propachizafop – Agil-S 100 EC, Aria 100 EC, Vima- Propachizafop każdy w dawce 0,5-0,7 l/ha (na perz właściwy 1,25-1,5 l/ha), Zetrola 100 EC w dawce 0,6 l/ha;
  • kletodym – Select Super 120 EC w dawce 0,8 l/ha


W sytuacji, gdy plantacja ulegnie zachwaszczeniu, w celu ułatwienia zbioru, można zastosować herbicyd Roundup Flex 480 (s.cz. glifosat) w dawce 1-3 l/ha. Zabieg można wykonać ok. 7 dni przed planowanym zbiorem, gdy wilgotność nasion łubinu osiągnie 20-30 proc. Chwasty w momencie wykonywania zabiegu powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.

Fragment artykułu "Możliwości odchwaszczania łubinu" z kwietniowego wydania Farmera.