Wczesne zabiegi odchwaszczania przeprowadza się na ogół w dość niskich temperaturach, będących często minimalnymi dla herbicydów (wymagania herbicydów względem temperatur). W takich warunkach stosuje się maksymalną z zalecanych dawek.

Przy zabiegu brać pod uwagę trzeba fakt ewentualnego braku jesiennego odchwaszczania. Chwasty zimujące są w bardziej zaawansowanym stadium rozwojowym niż zboża, ponieważ wcześniej ruszają na wiosnę. Takie okoliczności przemawiają za koniecznością stosowania pełnych - najwyższych zalecanych dawek herbicydów.

Substancje czynne i preparaty herbicydowe stosowane w pszenicy ozimej bezpośrednio po ruszeniu wegetacji wiosennej (wg. IOR):

do pełni krzewienia (BBCH 25)

 • propoksykarbazon sodowy - Attribut 70 SG w zalecanej dawce 0,06- 0,1 kg/ha. Działa na chwasty jedno- i dwuliścienne.
 • chlorotoluron - Dicurex Flo 500 SC, Lentipur Flo 500 SC w zalecanej dawce 3 l/ha. Działają na chwasty jedno- i dwuliścienne.

do fazy końca krzewienia (BBCH 29)

 • diflufenikan - Diflanil 500 SC, Dina 500 SC, Ukulele 500 SC, Premazor Sad 500 SC w zalecanej dawce 0,18 - 0,3 l/ha. Działają na chwasty dwuliścienne.
 • fenoksaprop-P - Norton 069 EW, Rumba 069 EW w zalecanej dawce 1 -1,2 l/ha. Norton 069 EW; Rumba 069 EW + Atpolan 80 EC w zalecanej dawce 0,5 + 1 l/ha. Działają na chwasty jednoliścienne.
  fenoksaprop-P + tribenuron - Norton 069 EW, Rumba 069 EW + Nuance 75 WG w zalecanej dawce 1-1,2 l +20 g/ha. Działają na chwasty jednoliścienne.
 • MCPA - Agroxone Max 750 SL, Ceridor MCPA 750 SL, Dicoherb 750 SL w zalecanej dawce 1 l/ha Działa na chwasty dwuliścienne.
 • MCPA + dikamba - Agritox Turbo 750 SL, Agroxone Turbo 750 SL, ChwasTech Turbo 750 SL, Dicoherb Turbo 750 SL, Nutox Turbo 750 SL, The – Tox Turbo 750 SL, Weed Tox Turbo 750 SL w zalecanej dawce 1 - 1,25 l/ha. Działają na chwasty dwuliścienne.
 • metsulfuron + tifensulfuron - Concert SX 44 SG w zalecanej dawce 0,15 kg/ha. Działa na chwasty jedno- i dwuliścienne.
 • jodosulfuron - Huzar 05 WG w zalecanej dawce 0,15 - 0,2 kg/ha, Huzar 100 OD w zalecanej dawce 0,075-0,1 l/ha. Działają na chwasty jedno- i dwuliścienne.
 • jodosulfuron + 2,4-D - Huzar Activ 387 OD w zalecanej dawce 0,75-1 l/ha; Huzar 05 WG + Esteron 600 EC w zalecanej dawce 0,2 kg/ha +0,5 l/ha. Działają na chwasty jedno- i dwuliścienne.
 • amidosulfuron + jodosulfuron - Maczeta OD 125 w zalecanej dawce 0,15 l/ha. Działa na chwasty dwuliścienne.
 • propoksykarbazon sodowy+ amidosulfuron + jodosulfuron - Zeus 208 WG w zalecanej dawce 0,3 kg/ha. Działa na chwasty jedno- i dwuliścienne.

do początku strzelania w źdźbło (BBCH 30)

 • mezosulfuron + jodosulfuron - Atlantis 12 OD w zalecanej dawce 0,45 -1,2 l/ha. Działa na chwasty jedno- i dwuliścienne.
 • mezosulfuron + jodosulfuron + amidosulfuron - Atlantis 12 OD + Grodyl 75 WG w zalecanej dawce 0,45 l + 40 g/ha. Działają na chwasty jedno- i dwuliścienne.
 • mezosulfuron + jodosulfuron + tribenuron - Atlantis 12 OD + Granstar 75 WG w zalecanej dawce 0,45 l + 25 g/ha. Działają na chwasty jedno- i dwuliścienne.
 • mezosulfuron + jodosulfuron + florasulam + 2,4-D - Atlantis 12 OD + Mustang 306 SE w zalecanej dawce 0,45 l + 0,6 l/ha. Działają na chwasty jedno- i dwuliścienne.
 • mezosulfuron + jodosulfuron + amidosulfuron + jodosulfuron - Atlantis 12 OD + Sekator 125 OD w zalecanej dawce 0,45 l + 0,15 l/ha. Działają na chwasty jedno- i dwuliścienne.
 • fluroksypyr - GalGone EC w zalecanej dawce 0,75-1 l/ha. Działa na chwasty dwuliścienne.
 • chlorosulfuron - Glean 75 WG, Nuher 75 WG w zalecanej dawce 0,01 - 0,015 kg/ha. Działają na chwasty dwuliścienne.
 • tribenuron metylowy - Golden Triben 750 WG + Trend 90 EC w zalecanej dawce 0,02 – 0,025 kg/ha + 0,05 proc. Naxel 75 WG, Nuance 75 WG, Viking 75 WG w zalecanej dawce 0,02 kg/ha. Naxel 75 WG, Nuance 75 WG, Viking 75 WG + Atpolan 80 EC w zalecanej dawce 0,02 kg + 1,5 l/ha. Ranga 75 WG + Atpolan 80 EC w zalecanej dawce 0,02 - 0,025 kg + 1,5 l/ha. Ranga 75 WG + Silwett w zalecanej dawce 0,02 - 0,025 kg+1,5 l/ha. Działają na chwasty dwuliścienne.
 • fenoksaprop-P-etylu + tribenuron metylowy - Foxtrot 069 EW + Naxel 75 WG lub Nuance 75 WG lub Viking 75 WG w zalecanej dawce 0,02 kg + 1 kg/ha. Działają na chwasty jedno- i dwuliścienne.
 • karfentrazon etylu + mekoprop - Platform 61,5 SG w zalecanej dawce 0,6 - 1 kg/ha. Działa na chwasty dwuliścienne.