Okazuje się, że wzrasta u nas zainteresowanie uprawą pszenżyta jarego. W ubiegłym roku w strukturze zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi stanowiło ono 3,2 proc. W roku 2013 ten wskaźnik kształtował się na poziomie 1,8 proc., a w latach 2006-2010 - 1,5 proc. Jak chronić ten gatunek przed chwastami?

Odchwaszczanie zbóż jarych jest podobne jak zbóż ozimych. Różnica jest taka, że w tych pierwszych nie pojawiają się chwasty zimujące, a wszystkie chwasty jare wschodzą wiosną. W takiej sytuacji w uprawach nie występują chwasty odporne, silnie rozwinięte i zahartowane. Dlatego zalecenia są podobne jak w zbożach ozimych, tylko w jarych - dawki są z reguły niższe.

Ochronę łanu pszenżyta jarego można zacząć już od drugiego liścia. Preparatami, które wówczas można aplikować do drugiego kolanka są herbicydy zawierające 2,4-D + florasulam w dawce 0,4-0,6 l/ha np. Deresz 306 SE, Mustang 306 SE.

Od fazy trzeciego liścia do pełni krzewienia można stosować mieszankę dikamby z tritosulfuronem w dawce 0,2 l/ha. Występuje ona w takich środkach jak: Mocarz 75 WG i Nokaut 75 WG.

Również od trzeciego liścia, ale już do końca krzewienia aplikuje się: dikambę z tritosulfuronem (np. Arena 70 WG, Lintur 70 WG) w dawce 0,12-0,15 l/ha, amidosulfuron z jodosulfuronem (np. Maczeta OD 125) w dawce 0,1-0,15 l/ha, a także florasulfuron z fluroksypyrem (Starane Super 101 SE) w dawce 1-1,25 l/ha. Do pierwszego kolanka można użyć preparat Gold 450 EC (1-1,25 l/ha).

W terminie od czwartego liścia do końca krzewienia wiele preparatów zawiera jak nie pojedynczo związek z grupy fenoksykwasów - MCPA (Chwastoxy), to w mieszance z dikambą i triasulfuronem czyli np. Chwastox Extra 300 SL + Merida 70 WG lub Triadik 70 WG (dawka 0,12-0,15 + 1-1,5 l/ha). Dodatkowo w tej fazie rozwojowej stosuje się preparaty zawierające jako substancje czynne 2,4-D + dikamba (np. Aminopielik Super 464 SL czy Dicopur Top 464 SL) w dawce 0,8 l/ha, albo też Aminopielik Tercet 500 SL (1,5-2 l/ha). Można też aplikować środki zawierające dikambę w połączeniu z triasulfuronem w dawce 0,15 l/ha np. Trend 90 EC z Areną 70 WG lub Triadik Bis 70 WG.

Herbicydy zawierające amidosulfuron z grupy pochodnych sulfonylomocznika aplikuje się od fazy piątego liścia do końca krzewienia w dawce 20 g/ha to np. Faraon 75 WG, Grodyl 75 Wg czy Sulfan 75 WG. Od końca krzewienia do liścia flagowego można w pszenżycie stosować preparat Starane Super 101 SE (dawka 1,5 l/ha).