Na chwasty jednoliścienne w uprawie rzepaku jesienią zastosować można preparaty oparte o substancję czynną propachizafop, np. preparaty: Agil S 100 EC, Bosiak 100 EC w dawkach 0,6 l/ha, na samosiewy zbóż i miotłę zbożową w dawce 0,7 l/ha. Preparaty aplikuje się od fazy 2 liści rzepaku.

Także jesienią przeciwko samosiewom zbóż i jednorocznym chwastom jednoliściennym wykorzystać można oparte o chizalofop-P-etylowy: np. od fazy liścieni Pilot 10 EC w ilości 0,35-0,4 l/ha, Szogun 10 EC w dawce 0,35-1,5 l/ha, Targa Super 05 EC w ilości 0,75-1 l/ha, Targa 10 EC w dawce 0,35-0,4 l/ha. Od 4 liści rzepaku, np. herbicyd Leopard Extra 05 EC w dawce 0,7-1 l/ha.

Do jesiennego zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i samosiewów zbóż zalecane są dwa preparaty na bazie substancji czynnej fluazyfop-P-butylowy. Od 2 liści rzepaku stosuje się Fusilade Forte 150 EC w dawce 2 l/ha, Trivko w ilości 0,75 l/ha przeciwko samosiewom zbóż i do 3 l/ha w walce z pozostałymi uciążliwymi chwatami jednoliściennymi.

W jesiennym terminie wykorzystać można chizalofop-P-tefurylowy, o tę substancję oparte są herbicydy: np. Pantera 040 EC od 2 liści rzepaku, Grapan Extra 40 EC (termin ważności zezwolenia do końca grudnia 2018). Herbicydy stosuje się przeciwko samosiewom zbóż w ilości 2 l/ha.

Preparatami, które stosować można w jesiennej walce z chwastami jednoliściennymi i samosiewami zbóż, także od 2 liści rzepaku ozimego są: Selekt Super 120 EC bazujący na substancji czynnej kletodym, który aplikuje się w dawce 0,8 l/ha oraz Focus Ultra 100 EC oparty o cykloksydym, zalecany w dawce 1-2 l/ha.

Dobierając dawkę preparatu, należy zwrócić uwagę na fazę rozwojową rośliny uprawnej oraz zwalczanych roślin. Trawy jednoroczne są najbardziej wrażliwe od 3 liścia do końca fazy krzewienia (BBCH 13-29). Graminicydy na samosiewy zbóż stosuje się w niższych zalecanych dawkach. Maksymalne zalecane dawki graminicydów eliminują perz właściwy.

Oprócz graminicydów na chwasty jednoliścienne, w tym samosiewy zbóż działa także substancja czynna propyzamid, na której bazuje np. preparat Kerb 400 SC i Kerb 50 WP. To typowa substancja doglebowa, ale w rzepaku stosuje się ja tylko nalistnie. Działa w temperaturach 0-15°C. Herbicyd stosuje się na chwasty będące w fazie 2-3 liści w dawce 1,875 l/ha.