Większość herbicydów działa najlepiej w temperaturach 10-15°C. Są też takie, które można stosować w niższym zakresie temperatur. Dlatego sięgając po preparaty zwalczające chwasty zwrócić trzeba uwagę nie tylko na spektrum zwalczanych chwastów, ale także na wymagania substancji czynnych względem temperatur.

Minimalne temperatury dla wybranych substancji czynnych herbicydów:
• chlorotoluron 0
• fluorochloridon 0
• pendimentalina 0
• flupyrsulfuron metylowy >0
• prosulfokarb >0
• pinoksaden 1
• halauksyfen metylu +fluroksypyr 2
• chlorotoluron + diflufenikan + pendimentalina 4
• bifenoks >4
• diflufenikan + chlorotoluron 5
• diflufenikan + florasulam + penoksulam 5
• jodosulfuron 6
• mezosulfuron 6
• chlorosulfuron 8
• diflufenikan 8
• diflufenikan + flufenacet 8
• diflufenikan + jodosulfuron + mezosulfuron 8
• metrybuzyna + flufenacet 8
• tribenuron 8.