Wysokie uwligotnienie gleby sprawia, że chwasty rozwijają się szybko i intensywnie. Konieczna jest interwencja preparatem herbicydowym, by zabezpieczyć wschody zbóż. Bezpośrednio po siewie, do 3 dni od zabiegu zgodnie z zaleceniami stosować można kilka herbicydów.

Bezpośrednio po siewie, zgodnie z etykietą do 2 dni po zabiegu siewu, zastosować można substancję czynną flurochloridon, na której bazuje preparat Racer 250 EC. W zależności od chronionych upraw aplikuje się go w różnych dawkach. W ozimą pszenicę stosuje się 1 -2 l/ha, natomiast w ozime pszenżyto i żyto 1-1,5 l/ha.

Bezpośrednio po siewie można stosować chlorosulfuron, przy czym nieliczne preparaty oparte na tej substancji czynnej są zarejestrowane do aplikacji doglebowej. Takie zezwolenie posiada np. herbicyd Glean 75 WG i będący jego odpowiednikiem Nuher 75 WG. Oba preparaty aplikować też można od fazy 1-go liścia zbóż do końca fazy krzewienia w dawce 20-25 g/ha.

Także bezpośrednio po siewie, przed wschodami zbóż stosować można preparat Chlorsulfuron 75 WG lub aplikować od początku fazy 2 do 4 liścia (BBCH 12 – 14). Zgodnie z etykietą można go aplikować tylko w pszenicę ozimą w dawce 20 g/ha. Podobnie jest w przypadku zarejestrowanych preparatów Tacyt 75 WG i Sulfen 75 WG.

O substancję czynną chlorosulfuron oparte są też preparaty Arubis 50 SG, Spoton 50 SG i Surfer 50 SG, ale te aplikować można jedynie nalistnie, od fazy 1-go liścia zbóż do końca wegetacji jesiennej. Stosować można je do ochrony pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta.

Zaraz po siewie ozimej pszenicy, pszenżyta, żyta wykorzystać można chlorosulfuron w gotowej mieszaninie fabrycznej z diflufenikanem w preparacie DuPont Glean Strong 54 WG Herbicyd aplikuje się w dawce 120 g/ha. Stosując go po wschodach, od fazy 1-go liścia zbóż wykorzystany może być także do ochrony plantacji jęczmienia ozimego.

Do odchwaszczania zbóż bezpośrednio po siewie wykorzystywana jest substancja czynna pendimetalina. Jednak w tym terminie zezwolenie posiadają nieliczne preparaty i w przypadku zbóż tylko dla ozimej pszenicy i jęczmienia. Herbicyd Sharpen 330 EC zalecany jest do trzech dni po siewie. Preparaty: Pencot 330 EC i Penfox 330 EC (zalecana dawka 3-5 l/ha) i Penpol 400 SC (zalecana dawka 2,5-4 l/ha) także można stosować krótko przed wschodami.