Rolnicy, którzy już na samym początku wegetacji chcą ograniczyć zachwaszczenie, a z różnych przyczyn zrezygnowali z oprysku przedwschodowego, mają do dyspozycji kilkanaście substancji czynnych, które można zastosować tuż po wzejściu ozimin. Wymieniono je w tabeli 1 wraz z przykładowymi herbicydami, natomiast w tabeli 2 przedstawiono środki będące fabrycznymi mieszaninami powyższych substancji. W dalszej części artykułu przedstawione zostaną przykładowe możliwości wczesnego jesiennego odchwaszczania zbóż (do stadium 3. liścia).

 

Diflufenikan

Jest jedną z bardziej popularnych substancji stosowanych w tym terminie. Występuje w takich produktach, jak np. Dina 500 SC, Diflotex 500 SC. Środki te są szczególnie zalecane na plantacjach z dużym nasileniem fiołka polnego. Znacznie szersze działanie można osiągnąć, stosując diflufenikan w fabrycznych mieszaninach dwu- lub trójskładnikowych, np. z flufenacetem, chlorotoluronem, chlorosulfuronem. Przykładowo, herbicyd Snajper 600 SC (diflufenikan + chlorotoluron) niszczy m.in. bodziszka drobnego, dymnicę pospolitą, fiołka polnego, gwiazdnicę pospolitą, marunę bezwonną, miotłę zbożową, przytulię czepną i tasznika pospolitego.

Pinoksaden

Występuje np. w bardzo popularnym środku chwastobójczym, jakim jest Axial 50 EC. To substancja doceniana przez rolników ze względu na wysoką skuteczność w zwalczaniu ważnych jednorocznych gatunków traw zachwaszczających zboża. Związek ten eliminuje m.in. miotłę zbożową oraz wyczyńca polnego – roślinę, która w ostatnich latach staje się coraz większym problemem na wielu krajowych plantacjach. Pinoksaden można stosować jesienią od stadium 1. liścia zbóż do zakończenia wegetacji. Na rynku dostępne są także fabryczne mieszaniny pinoksadenu, m.in. z florasulamem (np. Axial Komplett, Axial One 50 EC). Takie połączenie działa skutecznie także na szereg uciążliwych gatunków dwuliściennych, m.in. chabra bławatka, mak polny, przytulię czepną i samosiewy rzepaku. Preparaty zawierające taką kombinację mogą być stosowane jesienią od fazy dwóch liści zbóż.

Flufenacet

Zawarty m.in. w środkach Cetnik 500 SC, Fluent 500 SC, Glosset 600 SC, działa głównie na chwasty jednoliścienne oraz w bardzo ograniczonym zakresie na dwuliścienne. W celu wyeliminowania większej liczby gatunków dwuliściennych niektóre preparaty (m.in. Cetnik 500 SC) zaleca się stosować w mieszaninie zbiornikowej z innymi herbicydami, np. zawierającymi diflufenikan, tj. Saper 500 SC, Adiunkt 500 SC lub Herubin 500 SC. Dostępna jest również dość liczna grupa herbicydów będących fabrycznymi mieszaninami tych substancji (np. Expert 600 SC, Komandos 560 SC). Flufenacet występuje również w innych połączeniach, np. z metrybuzyną, m.in. w produktach Coliseum i Expert Met 56 WG, które są skuteczne w zwalczaniu bodziszka drobnego, gwiazdnicy pospolitej, jasnoty purpurowej, maku polnego, maruny bezwonnej, miotły zbożowej, przetacznika perskiego, samosiewów rzepaku, rumianu polnego, tasznika pospolitego. Na uwagę zasługuje również połączenie flufenacetu z pikolinafenem (Pontos), które zwalcza m.in. fiołka polnego, gwiazdnicę pospolitą, mak polny, miotłę zbożową, rumianek pospolity, przytulię czepną.

Pendimetalina

To substancja, która najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Część produktów zawierających ten związek można wykorzystać w zbożach do wczesnych zabiegów nalistnych (np. Activus 400 SC). Pendimetalina działa skutecznie m.in. na gwiazdnicę pospolitą, jasnotę purpurową, miotłę zbożową, niezapominajkę polną i tasznika pospolitego. Pozostaje aktywna w glebie przez kilka tygodni, zabezpieczając plantację przed kolejnymi wchodami chwastów. Pendimetalina występuje również jako komponent produktów dwuskładnikowych, m.in. w połączeniu z diflufenikanem (np. Cayman Pro 440 SC) lub pikolinafenem (Picona), oraz jako trójskładnikowa mieszanina z diflufenikanem i chlorotoluronem (np. Trinity 590 SC).

Chlorosulfuron

To popularna substancja chwastobójcza (obecna np. w preparacie Arubis 50 SG), która powoli kończy swoją „ochroniarską” karierę. Związek ten od lat był z powodzeniem stosowany w zbożach do zwalczania miotły zbożowej (uwaga na biotypy odporne!) oraz wybranych gatunków dwuliściennych. Chlorosulfuron sprawdził się także w fabrycznych połączeniach, m.in. z diflufenikanem (Glean Strong 54 WG).

Beflubutamid

Obecnie wchodzi w skład tylko jednego produktu – preparatu BeFlex 500 SC, który jest zarejestrowany do stosowania w pszenicy ozimej oraz w jęczmieniu ozimym. Oprysk jesienny można wykonać od momentu, gdy z pochewki wydobywa się pierwszy liść (szpilkowanie) do fazy widocznego 5. rozkrzewienia rośliny uprawnej. BeFlex 500 SC aplikowany w maksymalnej dopuszczonej dawce (0,5 l/ha) skutecznie eliminuje gwiazdnicę pospolitą, fiołka polnego, jasnotę purpurową, komosę białą, miotłę zbożową, przetacznika perskiego, samosiewy rzepaku oraz tasznika pospolitego.

Halauksyfen metylu – Arylex

To związek z grupy regulatorów wzrostu, który może być stosowany jesienią już od fazy szpilkowania zbóż. Działa w bardzo szerokim zakresie temperatur oraz w różnych warunkach wilgotności powietrza. Dość szybko jest pobierany przez chwasty, dlatego opady deszczu godzinę po oprysku nie obniżają efektywności jego działania. Środek GF-2573 zwalcza jedynie gatunki dwuliścienne, m.in. bodziszka drobnego, chabra bławatka, przetaczniki (perski i bluszczykowy), przytulię czepną.

Do zabiegów wczesnojesiennych można również wykorzystać preparaty zawierające prosulfokarb, np. Boxer 800 EC i Professional, które są efektywne w zwalczaniu m.in. takich gatunków, jak: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, miotła zbożowa, przetacznik perski, przytulia czepna. Dostępna jest także fabryczna mieszanina prosulfokarbu z diflufenikanem (Boxer Evo EC, Jura EC).