PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Odchwaszczanie zbóż ozimych od trzeciego liścia

Odchwaszczanie zbóż ozimych od trzeciego liścia

Jesień to czas siewu ozimin, ale również zwalczania chwastów. Substancje czynne herbicydów dobrze dobrane do występujących na danym polu gatunków gwarantują odpowiednią skuteczność, dzięki czemu uzyskujemy lepszy wzrost i rozwój zbóż ozimych w okresie jesiennym i wiosennym.Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat obserwujemy bardzo wyraźne zmiany, jakie zachodzą w klimacie (przynajmniej w części regionów) naszego kraju. Pojawianie się naprzemiennie lub kilka lat z rzędu okresów skrajnie suchych i skrajnie mokrych sprawia, że plantatorzy stają przed trudnym wyborem dotyczącym terminu odchwaszczania swoich pól. Dodatkowy problem z trafnym wyborem wynika z faktu, że niektóre gatunki chwastów, np. miotła zbożowa, "przesunęły" - co poniektórzy twierdzą, że "rozciągnęły" - swój cykl życiowy w okresie jesienno-zimowym. Zdecydowana większość plantatorów wybiera jednak powschodowy termin aplikacji herbicydów z jednego bardzo ważnego powodu - mianowicie na polu występują już chwasty w takich fazach rozwojowych, które plantator jest w stanie rozpoznać i dobrać o dpowiedni herbicyd.

NIECHCIANI "TOWAR Z YSZE" OZIMIN ZBOŻOWYCH

Na plantacji zbóż można spotkać najczęściej kilka gatunków chwastów, tworzących różne typy zachwaszczenia łanu: chwasty jednoliścienne (np. miotła zbożowa, owies głuchy, wyczyniec polny, stokłosa żytnia czy płonna), chwasty dwuliścienne, stosunkowo łatwe do zniszczenia (np. gwiazdnica pospolita, tobołki polne, tasznik pospolity, gorczyca polna, samosiewy rzepaku, chaber bławatek, mak polny) oraz chwasty dwuliścienne, wymagające odpowiednio dobranych s.cz. herbicydów (np. przytulia czepna, fiołek polny, ostrożeń polny, bodziszek drobny, stulicha psia, rumianowate, rdesty czy przetaczniki).

Szkodliwość wymienionych gatunków chwastów zależy przede wszystkim od dwóch czynników: liczebności (powiązanej z ekonomicznym progiem szkodliwości) oraz terminu pojawienia się na plantacji. W szczególności ten ostatni czynnik w ostatnich latach wydaje się dominujący. Wschodzące wraz z uprawami chwasty, tj. miotła zbożowa, przytulia czepna, chaber bławatek czy chwasty rumianowate, bardzo rzadko wymarzają w okresie zimy, a często rozwijają się nawet przy niekorzystnej pogodzie, podczas gdy wegetacja zbóż jest najczęściej spowolniona lub całkowicie ustaje. Prowadzi to do niekorzystnej dla rośliny uprawnej konkurencji o składniki pokarmowe i wodę, co bardzo często doprowadza do pogorszenia zimotrwałości uprawy, a w przypadku osiągnięcia zaawansowanych faz rozwojowych przez chwasty, do zmniejszenia skuteczności działania zabiegów wykonywanych w okresie tzw. późnego odchwaszczania, np. w fazie pełni czy końca krzewienia ozimin. Ponadto niektóre gatunki chwastów bardzo łatwo dostosowują się do różnych warunków siedliskowych, stąd też ich bardzo duża szkodliwość dla rośliny uprawnej.

Strategia polegająca na przystosowaniu się do rytmu rozwojowego rośliny uprawnej sprzyja przetrwaniu danego gatunku, a często pozwala na "kolonizowanie" nowych upraw rolniczych. W szczególności dotyczy to niektórych gatunków chwastów, które pojawiają się jesienią, gdyż odznaczają się szybszym rozwojem, osiągają większe rozmiary oraz wytwarzają większą ilość nasion niż ich formy jare. Doskonałym przykładem może być miotła zbożowa, której rozwój osobniczy rozpoczyna się z nasion (jeden osobnik może wyprodukować od 1000 do nawet 12 000/16 000 ziarniaków), przenoszonych na większe odległości za pośrednictwem wiatru. Z nasion tych wyrastają później formy ozime lub (i) jare. Cechą charakterystyczną jest to, iż osobniki ozime bardzo dobrze krzewią się jeszcze w okresie jesiennym (8-12 pędów), podczas gdy formy jare wytwarzają jedynie od 3 do 5 p ędów w okresie wiosennym.

HERBICYD A CHWASTY I OZIMINY

Dobór właściwego herbicydu powinien opierać się na znajomości stanu i stopnia zachwaszczenia ozimin, gdyż negatywne oddziaływanie chwastów jest bardzo zróżnicowane i zależne od poszczególnych gatunków. Z reguły plantatorzy dążą do wykonania oprysków jak najwcześniej i najlepiej jednym herbicydem, jednak nie zawsze jest to możliwe, a założenie, że najlepszy herbicyd jesienny to taki, który skutecznie ogranicza większość najważniejszych chwastów występujących w tym okresie w oziminach, a dodatkowo ma szerokie spektrum rejestracyjne, obejmujące swoim zakresem wszystkie zboża ozime, to niestety tylko teoria. A jak to wygląda w praktyce? Poniżej kilka przykładów tzw. późnego odchwaszczania, tj. od fazy 3. liścia, poprzez fazę krzewienia, do końca wegetacji jesiennej zbóż ozimych.

Chwasty jednoliścienne:

pinoksaden (np. Axial 50 EC) - zwalcza miotłę zbożową, wyczyńca polnego w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie ozimym i pszenżycie ozimym;

klodinafop + pinoksaden (Traxos 50 EC) - zwalcza miotłę zbożową i wyczyńca polnego w pszenicy ozimej.

Chwasty dwuliścienne:

2,4-D (np. Aminopielik Standard 600 SL) - zwalcza chabra bławatka, komosę białą, ostróżeczkę polną, przetacznika perskiego, samosiewy rzepaku, tasznika pospolitego, tobołki polne, wykę drobnokwiatową w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym i życie ozimym.

2,4-D + dikamba (np. Aminopielik Super 464 SL) - zwalcza blekota pospolitego, chabra bławatka, gwiazdnicę pospolitą, komosę białą, kurzyślad polny, mak polny, marunę bezwonną, niezapominajkę polną, ostrożeń polny, przytulię czepną, rdest ptasi, sporka polnego, stulichę psią, tasznik pospolity, tobołki polne w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie ozimym.

MCPA + dikamba (np. Chwastox D 179 SL) - zwalcza gwiazdnicę pospolitą, marunę bezwonną, przytulię czepną, rdest powojowaty, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity w pszenicy ozimej.

mekoprop + MCPA + dikamba (np. Chwastox Trio 540 SL) - zwalcza komosę białą, mak polny, marunę bezwonną, przytulię czepną, rdesty, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie ozimym.

Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne:

beflubutamid (BeFlex 500 SC) - zwalcza miotłę zbożową oraz gwiazdnicę pospolitą, fiołka polnego, jasnotę purpurową, komosę białą, przetacznik perski, samosiewy rzepaku i tasznik pospolity w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym.

chlorosulfuron (np. Glean 75 WG) - zwalcza miotłę zbożową, wyczyńca polnego oraz bodziszka drobnego, gwiazdnicę pospolitą, jasnotę różową, mak polny, marunę bezwonną, przetacznika perskiego, przytulię czepną, samosiewy rzepaku, rumian polny, rumianek pospolity, tasznik pospolity, tobołki polne w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie ozimym i pszenżycie ozimym.

chlorotoluron (np. Desperado 500 SC) - zwalcza miotłę zbożową, wyczyńca polnego oraz chabra bławatka, gwiazdnicę pospolitą, jasnotę różową, komosę białą, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie ozimym i pszenżycie ozimym.

jodosulfuron metylosodowy (np. Huzar 05 WG) - zwalcza miotłę zbożową oraz gorczycę polną, gwiazdnicę pospolitą, jasnotę purpurową, jasnotę różową, krzywoszyj polny, komosę białą, mak polny, marunę bezwonną, niezapominajkę polną, przetacznik polny, przytulię czepną, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulichę psią, rzodkiewnik pospolity, tasznik pospolity, tobołki polne w pszenicy ozimej, życie ozimym i pszenżycie ozimym.

chlorotoluron + diflufenikan (np. Dyplomata 600 SC) - zwalcza miotłę zbożową oraz bodziszka drobnego, dymnicę pospolitą, fiołka polnego, gwiazdnicę pospolitą, jasnotę purpurową, jasnotę różową, marunę bezwonną, przetacznika polnego, przytulię czepną, rumianek pospolity, tasznik pospolity w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym i pszenżycie ozimym.

diflufenikan + chlorosulfuron (np. Glean Strong 54 WG) - zwalcza miotłę zbożową oraz bodziszka drobnego, dymnicę pospolitą, fiołka polnego, gwiazdnicę pospolitą, jasnotę purpurową, jasnotę różową, komosę białą, mak polny, marunę bezwonną, mlecz polny, niezapominajkę polną, ostróżeczkę polną, poziewnik szorstki, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulię czepną, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie ozimym i pszenżycie ozimym.

diflufenikan + flufenacet (np. Expert 600 SC) - zwalcza miotłę zbożową oraz fiołka polnego, gwiazdnicę pospolitą, mak polny, marunę bezwonną, niezapominajkę polną, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik trójlistkowy, rdest powojowy, rzodkiew świrzepę, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wykę kosmatą w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie ozimym i pszenżycie ozimym.

flufenacet + pikolinafen (np. Pontos) - zwalcza miotłę zbożową oraz fiołka polnego, gorczycę polną, gwiazdnicę pospolitą, mak polny, przetacznik perski, rumianek pospolity, tasznik pospolity w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie ozimym i pszenżycie ozimym.

pinoksaden + florasulam (np. Axial Komplett) - zwalcza miotłę zbożową, wyczyńca polnego, owies głuchy oraz samosiewy rzepaku, tasznika pospolitego, chabra bławatka, rumianek pospolity, marunę bezwonną, niezapominajkę polną, przytulię czepną, mak polny, rdest ptasi, gwiazdnicę pospolitą, tobołki polne w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie ozimym i pszenżycie ozimym.

diflufenikan + florasulam + penoksulam (np. Bizon) - zwalcza miotłę zbożową oraz chabra bławatka, fiołka polnego, gwiazdnicę pospolitą, jasnotę purpurową, jasnotę różową, mak polny, marunę bezwonną, przetacznika bluszczykowego, przetacznika perskiego, przytulię czepną, samosiewy rzepaku, tasznika pospolitego, tobołki polne w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym i pszenżycie ozimym.

diflufenikan + mezosulfuron metylowy + jodosulfuron metylosodowy (np. Alister Grande 190 OD) - zwalcza miotłę zbożową i wyczyńca polnego oraz bodziszka drobnego, dymnicę pospolitą, fiołka polnego, gorczycę polną, gwiazdnicę pospolitą, jasnotę purpurową, mak polny, marunę bezwonną, niezapominajkę polną, ostróżeczkę polną, przetacznika bluszczykowatego, przetacznika perskiego, przetacznika polnego, przytulię czepną, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulichę psią, tasznika pospolitego, tobołki polne w pszenicy ozimej, życie ozimym i pszenżycie ozimym.Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (2)

  • Romek 2019-10-14 13:40:17
    Tak właśnie zrobię, całą kasę wydam na opryski i nawozy
    • timi 2019-10-18 17:09:07
      Ja też. A za rok będzie mnie stać tylko na Glifosat.

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 34.228.229.51
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.