Wśród zbóż jarych gatunkiem charakteryzującym się najmniejszą siłą konkurencyjną w stosunku do chwastów jest jęczmień jary. Jest to  związane z morfologią roślin. Ich smukły pokrój, wąskie liście, sprawiają, że znaczna część powierzchni pola pozostaje odsłonięta. Przestrzeń tę żywiołowo zajmują chwasty. Do ich zwalczania wykorzystywane są herbicydy aplikowane wyłącznie nalistnie, w momencie kiedy można rozpoznać siewki wschodzących chwastów.

Dominującymi chwastami dwuliściennymi w tej uprawie są  sporek polny, komosa biała, iglica pospolita, rdest powojowy, rdest powojowaty, rdest kolankowy, fiołek polny oraz gwiazdnica pospolita. Natomiast spośród gatunków jednoliściennych: perz właściwy, miotła zbożowa, chwastnica jednostronna.

Okres stosowania herbicydów zamyka się między fazą  2 liści  (BBCH 12) a fazą liścia flagowego (BBCH 37).

Asortyment herbicydów do zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych jest bardzo szeroki poniżej zostały podane przykładowe preparaty.

Do zwalczania chwastów dwuliściennych w jęczmieniu jarym od fazy  3 – 4 liści ( BBCH 13 - 14) do fazy liścia flagowego można zastosować (BBCH 37):

·         Taran 250 EC (substancja czynna - fluroksypyr) zalecana dawka 0,6l/ha

·         Fluxyr 200 EC (substancja czynna - fluroksypyr) zalecana dawka 1l/ha

·         Aminopielik Standard 600SL (substancja czynna -   2,4 – D) zalecana dawka 1 - 1, 25l/ha

·         Dicoherb (substancja czynna - MCPA) zalecana dawka 0,75l/ha

·         Ceridor MCPA 750 SL (substancja czynna - MCPA) zalecana dawka 0,75 l/ha

Natomiast od krzewienia (BBCH 20 - 21) do fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30-31) można zastosować:

·         Aminopielik Super 464 SL (substancja czynna - 2,4D, dikamba) zalecana dawka 0,8l/ha

·         Aminopielik D Maxx 436 EC (substancja czynna - 2,4D dikamba ) zalecana dawka 1 - 1,5l/ha

·         Chwastox Turbo 340SL (substancja czynna - MCPA, dikamba) zalecana dawka 2l/ha

·         Agroxone Turbo 750SL (substancja czynna - MCPA, dikamba) zalecana dawka 1 - 1,25l/ha

·         ChwasTech Turbo 750 SL (substancja czynna - MCPA, dikamba) zalecana dawka 1 - 1,25l

·         Nutox Turbo 750 SL (substancja czynna - MCPA, dikamba) zalecana dawka 1 - 1,25 l

·         Chwastox 750 SL (substancja czynna -  MCPA) zalecana dawka 0,75 l

Z kolei do odchwaszczania jęczmienia jarego chwastami jednoliściennymi od  wczesnych faz rozwojowych (BBCH 13 - 14) do fazy strzelania w źdźbło (BBCH 37) można aplikować:

·         Axial 50 EC (substancja czynna - pinoksaden) zalecana dawka 0,6 - 0,9 l/ha

·         Fraxial 50 EC (substancja czynna - pinoksaden) zalecana dawka 0,6 - 0,9l /ha

·         Axial 100EC (substancja czynna - pinoksaden ) zalecana dawka 0,3 - 0,45 /ha

Od fazy krzewienia (BBCH 20 - 21)  do fazy strzelania w źdźbło można zastosować następujące preparaty:

·         Fantom 069 EW ( substancja czynna - fenoksaprop - P etylu)  zalecana dawka 0,8 - 1 l/ha

·         Foxtrot 069 EW (substancja czynna - fenoksaprop - P etylu) zalecana dawka 1l/ha

·         Norton 069 EW (substancja czynna - fenoksaprop - P etylu) zalecana dawka 0,8 - 1l/ha

·         Puma Uniwersal 069 EW (substancja czynna - fenoksaprop - P etylu) zalecana dawka 0,8 - 1l/ha

·         Rumba 069 EW (substancja czynna - fenoksaprop - P etylu) zalecana dawka 0,8 - 1l/ha.