• Zgodnie z polskim prawem, użytkownicy środków ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne są zobowiązani do zwrotu opakowań po tych produktach do sklepu. 
  • Najlepiej oddać opakowania po środkach ochrony roślin do sklepu, w którym zostały zakupione.
  • Zbiórkę wspiera już od 19 lat System Zbiórki Opakowań organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR).

Pierwszym krokiem jest przygotowanie opakowań do zwrotu. Są tu ustalone pewne zasady, które należy przestrzegać. Jeżeli środek był zakupiony w danym sklepie który prowadzi sprzedaż środków ochrony roślin, sklep nie ma prawa odmówić jego przyjęcia. Nie trzeba okazywać paragonu czy też faktury, aczkolwiek taki dokument może szybko zweryfikować ten stan. Sklepy zarejestrowane jako punkty odbioru można znaleźć na stronie PSOR lub PIORIN.  Sklep musi mieć bowiem podpisaną umowę na wywóz takich odpadów z firmą świadczącą profesjonalne usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania tzw. odpadów po substancjach niebezpiecznych. To nie tylko opakowania po środkach ochrony roślin. To także opakowania po płynnych nawozach, adiuwantach, środkach biobójczych. Muszą być one oznakowane jednym określonych z piktogramów.

Tylko czyste i przepłukane opakowania

Kolejnym ważnym warunkiem jest to aby, rolnik odpowiednio przygotował opakowania do zbiórki. Powinny one być czyste, trzykrotnie przepłukane, suche i zakręcone, najlepiej partiami zapakowane w plastikowy worek.  Sklep może odmówić przyjęcia jeśli te warunki nie są spełnione. Co ważne, nie można zwracać resztek produków, środków przeterminowanych, opakowań zbiorczych (np. kartonów, folii) czy opakowań zgromadzonych w worki typu big-bag. 

Zdobądź kwit odbioru

Jak przypomina PSOR przed zwrotem opakowań zadbaj o to, aby osoba przyjmująca wystawiła ci dowód przyjęcia opakowań. Możesz skorzystać  uproszczonego druku jaki znajdziesz na stronie PSOR. W razie kontroli WIOŚ, WIORIN czy ARIMR okażesz go, jako dowód na prawidłowe zagospodarowanie opakowań po środkach ochrony roślin. Unikniesz w tej sposób kary jaką mogą te jednostki naliczyć w przypadku udowodnienia, że rolnik z opakowaniami postępuje inaczej. 

Karta zwrotu odbioru odpadu Źródło: PSOR
Karta zwrotu odbioru odpadu Źródło: PSOR