Przed zastosowania środków ochrony roślin należy sprawdzić czy odmiana, którą wysialiśmy, jest wrażliwa na jego działanie. Dzieje się tak np. w wypadku niektórych herbicydów.


Jak zauważyła firma KWS Lochow w jesiennej strategii do zwalczania chwastów bardzo popularne są preparaty zawierające w swym składzie substancję czynną chlorotoluron. Do zalet tych środków należy przede wszystkim dość niska cena, a także możliwość stosowania nawet w ujemnych temperaturach powietrza (max. do - 3°C).

Aplikując jednak preparaty zawierające tę substancję, należy być czujnym czy dana odmiana odznacza się tolerancją na nią.

KWS Lochow zauważyła, że w uprawie pszenic należy sprawdzić czy odmiana, którą uprawiamy odznacza się dobrą tolerancją na tę substancję.

Odmiany tolerancyjne na chlorotoluron przedstawione przez KWS Lochow: Julius, Trend, Buteo, Cubus, Position, KWS Pius, KWS Ozon, KWS Dacanto, Galvano.

Odmiany wrażliwe na chlorotoluron: Anthus, Biscay, KWS Magic.