Jednym z najbardziej uciążliwych chwastów wieloletnich jest perz pospolity. Szczególnie lubi regularne opady i gleby ciężkie. Ma także duże wymagania w stosunku do zawartości tlenu w glebie. Dlatego rozłogi nie schodzą poniżej 20 cm w głąb gleby.

Perz rozmnaża się z ziarniaków oraz z rozłogów. Niezwalczany bardzo szybko potrafi opanować całe pole. Konkuruje z roślinami uprawnymi o wodę, światło i składniki pokarmowe. Przy dużym zachwaszczeniu perz może podczas jednego sezonu wegetacyjnego pobrać z hektara 100 kg azotu, 30 kg fosforu oraz 70 kg potasu. Ponad połowę tych składników pobiera od wiosny do połowy lata.
Perz niekorzystnie wpływa również na rośliny uprawne. W kłączach perzu powstają substancje, które są szkodliwe dla wielu roślin uprawnych, np. hamują m.in. wschody pszenicy i rzepaku. Walka z tym chwastem jest uciążliwa i trudna z powodu jego rozmnażania się z rozłogów.

Najlepszą porą walki z perzem jest zespół uprawek pożniwnych. Mimo że można zniszczyć go także zabiegami mechanicznymi, to ostatnio stosuje się przede wszystkim zwalczanie chemiczne. Wpłynęła na to przede wszystkim wysoka skuteczność zabiegów herbicydowych, wzrastające ceny oleju napędowego oraz duża pracochłonność zabiegów mechanicznych.

Perz można zwalczać bez uprzedniego podorania ścierniska lub też po przeprowadzonej wcześniej podorywce. Na nie podorane ściernisko, od połowy sierpnia do późnej jesieni można stosować wiele herbicydów (w nawiasach dawki w kilogramach lub litrach na hektar): Agil 100 EC (1,25-1,5), Agrofarm Glyfos 360 SL (4-5), Avans 330 SL (3-5), Avans Premium 360 SL (3-5), Dominator 360 SL (3-5), Fusilade Forte 150 EC (2-2,5), Gallant Plus 104 EC (1-1,25), Gallup 360 SL (3-5), GL 360 SL (3-5), Gialka 360 SL (3-5), Glifocyd 360 SL (3-5), Glifogan 360 SL (3-5), Glifopol 360 SL (3-5), Glifostar 360 SL (3-5), Glyfos 360 SL (3-5), Glyhosan 360 SL (3-5), Klinik 360 SL (3-5), Klinik 450 SG (2,4-4), Klinik Duo 360 SL (3-5), Klinik Suchy 600 SG (2-3), Kosmik 360 SL (3-5), Lexone 360 SL (4-5), Pantera 040 EC (1,75-2), Perenal 104 EC (1-1,25), Perzocyd 280 SL (6-8), Rofosat 360 SL (3-5), Rodeo 360 SL (3-5), Roundup 360 SL (3-5), Roundup Energy 450 SL (2-2,5), Roundup Max 680 SG (1-2), Roundup Ultra 360 SL (4-5), Sting CT 120 SL (4), Targa Super 5 EC (2-4), Taifun 360 SL (3-5), Terminator 360 SL (3-5).

Rośliny perzu w momencie zabiegu powinny mieć 4-6 liści i wysokość 15-20 cm. Mniejszą dawkę preparatów należy zastosować przy 100-150 litrach cieczy roboczej na hektar, a większą przy 200-300 litrach na hektar.

Do herbicydów można dodawać wspomagacze, które pozwalają obniżyć dawkę herbicydu, a dodatkowo podczas suszy poprawiają skuteczność działania środków zastosowanych w pełnej dawce. W tym celu należy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi na opakowaniu.

Źródło: "Farmer" 15/ 2005