Inspiracją dla realizacji tego zadania było zainteresowanie tematyką grzybów z rodzaju Fusarium, które są sprawcami chorób m.in. w uprawach zbóż. By móc stwierdzić, czy w naszym kraju występują odporne populacje Fusarium na najczęściej stosowane substancje czynne fungicydów, pod lupę wzięci są sprawcy fuzarioz.

Projekt ma za zadnie wskazać, w jakim rejonie patogen jest odporny i na jakie substancje czynne. Wyniki badań powinny odpowiedzieć na pytanie o to, jakie rodzaje fungicydów w danym regionie można stosować w ochronie kłosa, a których powinno się unikać ze względu na zagrożenie dalszym rozwojem odporności.

Tego typu przedsięwzięcia prowadzone są w większości krajów Europy Zachodniej. Na podstawie wyników konstruować można zalecenia związane z ochroną kłosa dostosowane do określonego rejonu kraju. Jest to szczególnie ważne w uprawie pszenicy ozimej i kosztów ponoszonych na ochronę. Z wyników badań mogą korzystać rolnicy, grupy producentów, firmy produkujące środki ochrony roślin, służby doradcze, np. ODRy.

Metodyka badań opiera się w pierwszej etapie na pozyskaniu części roślin pszenicy, w drugim ziarna zbóż z około 200 powiatów Polski. Pozyskano próby roślin z 212 powiatów w całym kraju. W lipcu z dostarczonych prób roślin wyizolowano z podstawy źdźbła ponad 1000 izolatów różnych gatunków grzybów. Wstępna selekcja potwierdziła około 650 izolatów zaliczanych do rodzaju Fusarium. Na chwilę obecną trwają prace laboratoryjne nad zebranym ziarnem, informuje KFPZ.

Realizowany obecnie projekt jest kolejnym wspólnym przedsięwzięciem. Pierwszy obejmował 3-letnie doświadczenia łanowe zlokalizowane w 4 regionach kraju, gdzie testowano programy fungicydowe w uprawie pszenicy.