Podczas obrad omawiano bieżące sprawy Instytutu, zaopiniowano regulamin i program nowej edycji studiów podyplomowych w zakresie integrowanej produkcji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego oraz pozytywnie zaopiniowano zmiany stanowisk naukowych pracowników IOR – PIB chcących rozwijać karierę naukową. Członkowie Rady Naukowej podjęli również uchwałę o nadaniu stopnia doktora w dziedzinie rolnictwo i ogrodnictwo mgr Joannie Krzymińskiej – pracownikowi Zakładu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska, która 16 września br. obroniła rozprawę doktorską pt. „Wykorzystanie grzybów drożdżopodobnych w zwalczaniu szarej pleśni i zgnilizny twardzikowej w wybranych roślinach uprawnych”. Promotorem pracy była prof. dr hab. Jolanta Kowalska.

Uroczyście nagrodzeni

Medale w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczał dyrektor Instytutu dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB oraz przewodniczący Rady Naukowej IOR – PIB prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2021 r. za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rolnictwa w zakresie rolnictwa odznaczeni zostali:

Złotym Krzyżem Zasługi

 • prof. dr hab. Natasza Borodynko-Filas
 • prof. dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2021 r. za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostali:

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę

 • mgr Piotr Falger
 • Lidia Łopatka
 • prof. dr hab. Marek Mrówczyński
 • dr hab. Andrzej Wójtowicz

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę

 • mgr Janusz Domagała
 • dr inż. Joanna Horoszkiewicz-Janka
 • dr Wojciech Kubasik
 • mgr Anna Pukacka
 • dr Katarzyna Sadowska
 • mgr inż. Ilona Świerczyńska

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę

 • dr inż. Jakub Danielewicz
 • dr Julia Minicka
 • mgr inż. Kamila Roik
 • dr Aleksandra Zarzyńska-Nowak

Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2021 r. odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” odznaczeni zostali:

 • dr Agnieszka Hołodyńska-Kulas
 • mgr inż. Joanna Łukaszyk
 • Katarzyna Kuczyńska
 • lic. Małgorzata Szymczak
 • inż. Monika Przewoźniak.

Serdecznie gratulujemy!