W tej chwili jest czas introdukcji kruszynka na plantacjach kukurydzy, błonkówki która rozwija się w jajach motyla. – Z prowadzonych przeze mnie badań wynika, że zaledwie 2 proc. (z 500 gąsienic) nie przeżyło zimy, co sugeruje, że dla bardziej skutecznej walki z omacnicą w rejonach, gdzie szkodnik był problemem w ubiegłym roku warto zdecydować się na dwie introdukcje biopreparatem – powiedział w rozmowie z redakcją dr hab. Paweł Bereś z Terenowej Stacji Doświadczalnej w Rzeszowie Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu – Państwowego Instytutu Badawczego.

Ilości odławianych motyli omacnicy prosowianki wskaże konieczność przeprowadzenia jednego lub dwóch zabiegów chemicznego zwalczania. Dla lepszej skuteczności walki z omacnicą prosowianką lepiej zastosować dwa opryski w kukurydzy. Ponadto przyjmuje się, że jeśli uszkodzenia kukurydzy w ubiegłym roku wynosiły 30 proc., to w takich plantacjach trzeba zastosować dwa opryski przeciwko omacnicy prosowiance.

– W tym roku pierwszy zabieg zwalczający przypadnie w okresie od 8 do 13 lipca, a drugi 7 dni później w szczycie masowego wylęgu larw. W plantacjach silnie uszkodzonych jeden zabieg wykonany od połowy drugiej dekady lipca lub na początku trzeciej dekady będzie niewystarczającym przeciwko omacnicy prosowiance – dr hab. powiedział Paweł Bereś.

Szczyt wylęgu larw określa się na podstawie dynamiki lotu samic i dynamiki składania jaj wykorzystując do monitoringu pułapki świetlne o odpowiednio silnym źródle światła. Jeśli stwierdza się szczyt lotu samic, wówczas przyjmuje się, że właściwy moment do oprysku przypada po 7 dniach.

W przypadku upałów okres ten będzie nieco krótszy – 5 dni, a przy chłodniejszych dniach wydłużony do 10 dni. Własny monitoring można odnieść do prowadzonych przez np. firmy chemiczne, jednak do porównań trzeba wybierać punkty obserwacyjne będące w bliskiej lokalizacji od własnego pola uprawnego kukurydzy.

Dołącz do dyskusji na forum.farmer.pl  Rozmawiaj w temacie: stan kukurydzy