Omacnica prosowianka stanowi ważne zagrożenie na plantacjach kukurydzy. Występuje w przeważającej części kraju. Straty gospodarcze powodowane przez tego szkodnika sięgają  15 proc., natomiast w południowej części kraju mogą dochodzą do 30 – 40 proc. plonu.

Biologiczną metodą zwalczania tego szkodnika jest wprowadzenie na plantacje kruszynka Trichogramma spp. – niewielkiej błonkówki o długości 1 mm, która jest pasożytem jaj motyli omacnicy prosowianki. Różne gatunki kruszynka występują w sposób naturalny w środowisku, w tym na polu kukurydzy. Nie mniej ze względu na niską liczebność nie są w stanie redukować populacji szkodnika. Wielkość populacji można łatwo zmniejszyć na roślinach pojemniki z wylegającymi się osobnikami dorosłymi kruszynkami.  

W Polsce do ochrony kukurydzy wykorzystuje się takie gatunki jak np. Trichogramma evanescens, T. embryophagum, T. pintoi, a ostatnio najpopularniejsza jest T. brassicae. Podane gatunki stosowane są pojedynczo lub w mieszaninach.