Zima to dla każdego rolnika czas porządków w gospodarstwie. Rolnik Jan (bohater z plakatów kampanii PSOR) przypomina o obowiązku zwracania do sklepu opakowań po środkach ochrony roślin. Obowiązek ten wynika wprost z przepisów prawa, a niedopełnienie go jest zagrożone karą grzywny.
Zanim udasz się do sklepu, w którym kupiłeś dany produkt pamiętaj by odpowiednio przygotować opakowania. Opakowanie musi być czyste (wypłukane trzykrotnie, a popłuczyny wykorzystane do oprysku).

Opakowania można zwrócić tam gdzie został kupiony produkt, lub w dowolnym punkcie prowadzącym zbiórkę w Systemie Zbiórki Opakowań PSOR. Na stronie Stowarzyszenia jest wyszukiwarka, dzięki której można znaleźć najbliższy punkt znajdujący się w okolicy Twojego gospodarstwa.

Pamiętaj, oddając opakowania do Systemu Zbiórki Opakowań PSOR masz pewność, że zostaną one zgodnie z prawem i bezpieczne zagospodarowane. Nie powinny one trafić w nieodpowiednie ręce.
Bądź także, świadomy, że aby odbierać i przewozić odpady opakowaniowe sklasyfikowane jako niebezpieczne, firmy muszą posiadać specjalne uprawnienia. W przypadku środków ochrony roślin na karcie przekazania odpadu powinien być wpisany numer 15 01 10*.

Samodzielne utylizowanie opakowań po środkach ochrony roślin, spalanie, wyrzucanie razem z odpadami komunalnymi lub do lasu jest złamaniem prawa i może być niebezpieczne dla ciebie i twojego otoczenia. Grożą także za to kary i grzywny.