CAPALO 337,5 SE jest trzyskładnikowym fungicydem systemicznym, który działa zapobiegawczo i interwencyjnie. Litr środka zawiera bowiem 62,5 g epoksykonazolu (związek z grupy triazoli), 200 g fenpropimorfu (z grupy morfolin) oraz 75 g metrafenonu – nowej substancji aktywnej z grupy benzofenonów. Substancje te nie tylko się uzupełniają, ale także wspomagają swoje działanie.

Metrafenon oddziałuje na wegetatywne i generatywne stadia rozwojowe grzyba, co uniemożliwia jego przemiany i rozrost. Blokuje powstawanie strzępek infekcyjnych i zarodnikowanie na powierzchni liści. Zatrzymuje także rozwój oraz niszczy strzępki penetrujące wewnątrz tkanek liścia. Substancja działa w roślinie systemicznie. Po oprysku jest bardzo szybko przemieszczana w roślinie.

Epoksykonazol jest jednym z najnowszych związków z grupy triazoli. W odróżnieniu od innych triazoli epoksykonazol przemieszcza się równomiernie w liściach ku ich wierzchołkom, zapewniając stałą ochronę na całej powierzchni blaszki liściowej przez długi czas.

Fenpropimorf należy do grupy morfolin. Działa systemicznie w roślinie, charakteryzuje się dobrym wchłanianiem i działaniem w niskich temperaturach. Jego obecność wpływa korzystnie na transport epoksykonazolu.

Na uwagę zasługuje formulacja SE preparatu, co oznacza, że jest to koncentrat w postaci stałych cząstek i małych kapsuł zawieszonych w wodzie. Dzięki temu kropla cieczy użytkowej przylega znacznie większą powierzchnią do blaszki liściowej. Ciecz jest także bardzo dobrze wiązana z powierzchnią opryskiwaną i odznacza się dużą odpornością na zmywanie. Następstwem tych cech jest bardzo szybkie wnikanie substancji aktywnych do rośliny i rozpoczęcie działania.

Capalo 337,5 SE jest zarejestrowany do stosowania w uprawie pszenicy ozimej i jęczmienia jarego w celu ochrony przed łamliwością podstawy źdźbła, fuzaryjną zgorzelą podstawy źdźbła, mączniakiem prawdziwym zbóż, rdzą brunatną, rdzą jęczmienia, septoriozą liści plew, rynchosporiozą i plamistością siatkową.

Preparat może być stosowany zarówno we wczesnych fazach rozwojowych zbóż, jak i później, gdy celem jest ochrona górnych liści i kłosa.

Producent zaleca dwa warianty stosowania preparatu. Gdy zboża uprawiane są na słabszych glebach, a presja ze strony chorób jest niewielka, lub gdy rolnicy stosują średnio intensywną ochronę, wystarczy jeden oprysk preparatem w dawce od 1,4 do 2 l/ha od końca krzewienia (BBCH 29) do końca kłoszenia zbóż (BBCH 59). Jeśli zboża uprawiane są na lepszych glebach, a zagrożenie chorobami jest duże, albo gdy rolnicy chcą uzyskać bardzo wysoki plon o bardzo dobrej jakości ziarna, zaleca się wykonanie dwóch zabiegów. W pierwszym przeprowadza się oprysk preparatem Capalo (1,5 l/ha) w okresie od końca krzewienia do ukazania się ostatniego liścia (BBCH 37). Natomiast w drugim zabiegu BASF poleca zastosowanie fungicydu Duett Ultra 497 SC (0,5–0,6 l/ha) w okresie od ukazania się ostatniego liścia do końca kłoszenia.

OPERA MAX PAK 147,5 EC to kolejny środek z grupy tzw. PAK, bo składa się z dwóch fungicydów: Opery Max 147,5 SE i Corbelu 750 EC. Zawiera trzy substancje aktywne: F500 (pyraklostrobina) –  85 g, epoksykonazol – 62,5 g i fenpropimorf – 750 g w litrze. Fungicyd działa lokalnie systemicznie i translaminarnie (rozprzestrzenia się w przestrzeniach międzykomórkowych) – F500 oraz systemicznie – epoksykonazol i fenpropimorf.

Na uwagę zasługuje F500, która jest uważana za najskuteczniejszą substancję z grupy strobiluryn. W roślinie działa lokalnie systemicznie i translaminarnie. Po zabiegu bardzo szybko niszczy zarodniki grzybów znajdujące się na powierzchni rośliny. Znaczna jej część wnika w głąb liścia i przenika go aż do spodniej powierzchni blaszki liściowej, szybko blokując procesy życiowe rozrastających się strzępek grzyba i niszcząc go.

Większość substancji pozostaje jednak na powierzchni liścia (górnej i dolnej), gdzie dzięki swojej lipofilności (duże powinowactwo do tłuszczy) wiąże się w dość trwały sposób z woskiem pokrywającym liść. Powoli uwalniające się podczas wegetacji porcje substancji aktywnej są rozprowadzane po powierzchni liścia i w głąb blaszki. Dzięki temu przez wiele tygodni F500 zapobiega rozwojowi zarodników grzybów, które pojawią się na roślinie.

F500 hamuje także wydzielanie etylenu w roślinie, który jest roślinnym hormonem starzenia, i wydzielany jest w większych ilościach w warunkach stresowych, np. podczas suszy. W ten sposób  F500 przeciwdziała niekorzystnemu skróceniu okresu wegetacji. Pod wpływem tej substancji roślina wytwarza więcej reduktazy azotanowej, czyli enzymu niezbędnego do przemiany NO3 w NO2. Umożliwia to lepsze wykorzystanie azotu glebowego i syntezy białka, a to dla rolników oznacza wydajniejsze wykorzystanie zastosowanego nawożenia azotowego oraz ograniczenie wymywania azotu do wód gruntowych, co jest ważne ze względu na ochronę środowiska naturalnego. Ostatnie badania w Niemczech dowodzą, że F500 może przyspieszać wytwarzanie przeciwciał antywirusowych w momencie ataku wirusów.

Opera Max 147,5 SE ma formę koncentratu w postaci stałych cząstek i małych kapsuł zawieszonych w wodzie, a Corbel 750 EC – koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.

W uprawie pszenicy ozimej preparat zwalcza łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego zbóż, rdzę brunatną, septoriozę liści i brunatną plamistość liści.

Środek należy zastosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od fazy 1. kolanka (BBCH 31) do końca fazy kłoszenia (BBCH 59) w dawce 1,5 l/ha Opera Max i 0,5 l/ha Corbel.

Źródło: "Farmer" 03/2008