Głównym zadaniem oprysku przedżniwnego w uprawie zbóż jest zniszczenie zachwaszczenia. Na wielu polach duży problem podczas ich zbioru stanowią bowiem chwasty. Dotyczy to nie tylko plantacji zaniedbanych, ale także tych, na których na skutek korzystnych warunków dla rozwoju chwastów doszło do wystąpienia zachwaszczenia wtórnego. Utrudnia to nie tylko zbiór, ale także zmniejsza wydajność kombajnów, co zwiększa koszt usługi. Jednocześnie pogarsza się jakość ziarna, bo zwiększa się jego zanieczyszczenie i wilgotność. Wzrastają koszty jego suszenia, a przechowywanie staje się utrudnione. Poza tym więcej jest ziarna uszkodzonego, gdyż trudniej go wymłócić. Po oprysku przedżniwnym część nasion chwastów osypuje się w polu, co powoduje, że ziarno okazuje się czystsze.

Oprysk przedżniwny zwalcza nie tylko zachwaszczenie, ale także dosusza zboża, w tym pędy zielone, które wykształciły się zbyt późno, aby wydać plon. Jest to także ważne na polach o dużej zmienności, gdy dojrzewanie roślin nie jest równomierne. Dzięki temu słoma staje się suchsza. Łan podsuszony za pomocą herbicydu totalnego szybciej wysycha po deszczu i wolniej chłonie rosę, co powoduje, że można go kosić dłużej.

W rejonach o opóźnionych żniwach za pomocą oprysku przedżniwnego możne je przyspieszyć nawet o 2 tygodnie, co ułatwia wysiew rośliny następczej wymagającej wczesnego siewu, np. rzepaku ozimego.

Trzeba jednak sobie zdawać sprawę, że taki oprysk jest także kłopotliwy. Trzeba bowiem wjechać w łan, a to może powodować urywanie kłosów i osypywanie ziarna, zwłaszcza gdy zabieg zostanie wykonany zbyt późno.

Główne zasady oprysku przedżniwnego

  • Oprysk przedżniwny wykonuje się w fazie woskowej dojrzałości ziarna zbóż, gdy ma ono wilgotność 20–30 proc., na 10–14 dni przed zbiorem. Szkodliwe dla wielkości i jakości plonu jest wykonywanie oprysku wcześniej, czyli gdy wilgotność ziarna przekracza 30 proc.
  • Zboże nie powinno być zbierane wcześniej niż 7 dni po oprysku, ponieważ czas ten jest potrzebny do przemieszczenia się herbicydu do części podziemnych chwastów.
  • W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. Tylko w ten sposób pobierają one dostateczną ilość substancji aktywnej do ich zniszczenia.
  • Podczas upalnej pogody w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem.
  • Zabieg trzeba wykonać co najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem. Opady deszczu do godziny po wykonaniu zabiegu mogą ograniczyć skuteczność działania preparatów.
  • Nie należy wykonywać oprysku podczas silnego wiatru ze względu na możliwość znoszenia herbicydu na sąsiednie pola.
  • Do zabiegu trzeba użyć ciągnika o wąskim ogumieniu i w miarę dużym prześwicie, dodatkowo zabezpieczonym plandeką lub blachą pod spodem, by nie wyrwać kłosów. Można zastosować rozdzielacze łanu, a belka opryskiwacza musi być umieszczona na wystarczającej wysokości nad łanem, aby równomiernie go opryskać.
  • Nie wolno stosować herbicydów w uprawie zbóż z wsiewkami i na plantacjach nasiennych zbóż (ryzyko zamierania części później rozwijających się zarodków).
  • Zbiór kombajnem na polu, na którym wykonano oprysk przedżniwny, należy przeprowadzać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.
  • Słoma z opryskanej plantacji może zostać przyorana jako nawóz, stanowić ściółkę albo być wykorzystana na paszę. Nie wolno jej natomiast używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej.   


Preparaty do odchwaszczania  Herbicydy do zwalczania perzu przed zbiorem zbóż (w nawiasach dawki preparatów w kg lub na ha): Agrofosat 360 SL (3–4) h Avans 330 SL (3–4) h Avans Premium 360 SL (3–4) h Dominator 360 SL(3–4) h Gallup 360 SL (3–4) h GL 360 SL (3–4) h Glifocyd 360 SL (3–4) h Glifostar 360 SL (3–4) h Glyfos 360 SL (3–4) h Klinik 360 SL (3–4) h Klinik Duo 360 SL (3–4) h Klinik Suchy 600 SG (1,5–2,5) h Kosmik 360 SL (3–4) h Madrigal 360 SL (3–4) h Rodeo 360 SL (3–4) h Rofosat 360 SL (3–4) h Roundup 360 SL (3–4) h Roundup Energy 450 SL (1,5–3,2 w uprawie pszenicy ozimej; 1,5–2,5 – pozostałe zboża) h Roundup Max 680 SG (1–2) h Roundup Ultra 360 SL (3–4) h Taifun 360 SL (3–5) h Terminator 360 SL (3–4). W wypadku preparatu Roundup Energy 450 SL niższą dawkę można stosować tylko przy desykacji (przy zwalczaniu chwastów, a szczególnie perzu musi być ona większa). W wypadku pozostałych środków niższe dawki herbicydów można stosować przy dodaniu siarczanu amonu jako wspomagacza w dawce 5 kg/ha.

Źródło: "Farmer" 12/2008