Największe uszkodzenia powodowane są przez oprzędzika pręgowatego - Sitona lineatus. Dorosłe chrząszcze o długości dochodzącej do 8 mm pokryte są brunatnymi bądź szarymi łuskami, które na przedpleczu tworzą jaśniejsze linie. Natomiast 6mm larwy są białe beznogie łukowato zgięte i pokryte rzadkimi brunatnymi włoskami.

Charakter i zakres szkód powodowanych przez tego oprzędzika zależy głównie od liczebności
i terminu pojawienia się, a także fazy rozwojowej roślin. Największe zagrożenie występuje w okresie od wschodów do fazy 6 liści. Zarówno osobniki dorosłe jak i larwy powodują uszkodzenia roślin. Dorosłe chrząszcze po przezimowaniu w glebie żerują na wschodzących roślinach, uszkadzając lub całkowicie niszcząc młode kiełki. Jaja składane są na przełomie maja i czerwca na powierzchni gleby. W późniejszym okresie wzrostu roślin oprzędziki żerują głównie na brzegach blaszki liściowej- żer zatokowy. Pokolenie letnie również uszkadza liście jednak straty nie są tak znaczące, gdyż rośliny są już w bardziej zaawansowanej fazie rozwojowej. Sprzyjające warunki pogodowe w tym okresie powodują wzrost liczebności chrząszczy przed okresem zimowania, a powodowane przez nie uszkodzenia zwiększają podatność roślin na porażanie przez patogeny chorobotwórcze. Larwy żerują w strefie korzeniowej, uszkadzając brodawki korzeniowe tym samym hamując wiązanie azotu atmosferycznego. W związku z tym ta postać szkodnika powoduje znaczne obniżenie potencjalnego pozyskania azotu atmosferycznego a w konsekwencji spadku plonu.

Konsekwencją żerowania osobników dorosłych oraz larw jest gorszy rozwój roślin, problemy z kwitnieniem i wytwarzaniem strąków co prowadzi do spadku plonu. Działania prewencyjne w tym szczególnie prawidłowa agrotechnika, ogranicza zagrożenie ze strony tych szkodników. Bardzo duże znaczenie w zmniejszeniu ich występowania ma prawidłowy płodozmian, izolacja przestrzenna od innych bobowatych, wczesny siew zaprawionego materiału siewnego oraz podorywka.

Do ochrony bobiku, grochu siewnego formy jadalnej i pastewnej (peluszka) w fazie od pęcznienia nasion do końca fazy rozwoju liści można wykorzystać m.in. takie insektycydy jak:

• Bulldock 025 EC - (substancja czynna beta-cyflutryna) zalecana dawka: 0,3-0,4 l/ha
• Tekapo 025 EC - (substancja czynna beta-cyflutryna) zalecana dawka: 0,3-0,4 l/ha

W uprawie grochu jadalnego można zastosować takie preparaty oparte o alfa-cypermetrynę jak np.:

• A-Cyper 100 EC - zalecana dawka: 0,08 – 0,1 l/ha
• Alfastop 100 EC - zaleca dawka: 0,08 – 0,1 l/ha
• Cyper - Fas 100 EC - zalecana dawka: 0,08 – 0,1l/ha
• Fastac 100 EC - zalecana dawka: 0,08 – 0,1 l/ha
• Fiesta 100 EC – zalecana dawka: 4 – 5 ml /500 m2.
• Jetstak 100 EC- zalecana dawka: 0,08 – 0,1 l/ha
• Tak Tak 100 EC- zalecana dawka: 0,08- 0,1 l/ha.