Oprzędziki atakują części nadziemne i podziemne roślin. Oprzędziki to niewielkie chrząszcze, nieco wydłużone (4-9 mm długości), z grubym i krótkim ryjkiem. O zabarwieniu szarym lub czarnym. Szkodliwe są zarówno osobniki dorosłe oraz larwy chrząszcza.

Po opuszczeniu zimowych kryjówek dorosłe chrząszcze oprzędzika prowadzą żer uzupełniający. Uszkadzając przy tym części nadziemne roślin. Wygryzienia na brzegach liści przypominające półksiężyc są oznaką ich żerowania. Liście uszkodzone w 10 proc. są wskazaniem do przeprowadzenia zabiegu chemicznego zwalczania.

Groźne są także larwy oprzędzików, które bytują na częściach podziemnych i niszczą brodawki korzeniowe. Wówczas na skutek zakłóconego procesu asymilacji azotu, obserwuje się zahamowanie wzrostu roślin, słabsze kwitnienie i mniej zawiązanych strąków.

Konieczna jest lustracja polowa zarówno części nadziemnych, u starszych roślin także części podziemnych. Rośliny należy wykopać i dokładnie przyjrzeć się systemowi korzeniowemu, szczególnie brodawkom korzeniowym. O obecności szkodnika świadczą nie tylko larwy, ale także brak brodawek na korzeniach. Przy czym oprócz oprzędzików brodawki na korzeniach niszczą także nicienie.

Do walki ze oprzędzikiem w uprawach strączkowych zarejestrowane są substancje czynne:

  • acetamipryd, na której bazują insektycydy: AcetGuard, Ceta 20 SP, Kobe 20 SP, Sekil 20 SP do stosowania w łubinie, bobiku i soi;
  • beta-cyflutryna, na której bazuje insektycyd: Bulldock 025 EC do stosowania w bobiku, grochu;
  • alfa-cypermetryna, na której bazują insektycydy np: A-Cyper 100 EC, Alfastop 100 EC, Alfacypermetryna 10 EC, Cyper-Fas 100 EC, Fastac 100 EC, Fiesta 100 EC, Jetstak 100 EC, Rofous 100 EC do stosowania w grochu.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych