Optimus 175 EC zawiera znaną substancje czynną trineksapak etylu. Środek zapobiega nadmiernemu wydłużeniu się międzywęźli, nie powoduje redukcji długości korzenia i masy rośliny. Natomiast skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega wyleganiu łanu.
Preparat można stosować w uprawie pszenicy ozimej, w dawce 0,6 l/ha. Opryskiwać od fazy pierwszego kolanka (BBCH 31) do fazy liścia flagowego (BBCH 39). W jęczmieniu ozimym zalecana dawka to 0,6 - 0,9 l/ha.

Niższą dawkę należy stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy drugiego kolanka (BBCH 31-32), zaś wyższą od początku do końca fazy liścia flagowego (BBCH 37-39).
W życie dawka wynosi również 0,6 l/ha - od fazy pierwszego kolanka (BBCH 31) do fazy trzeciego kolanka (BBCH 33). W uprawie pszenżyta ozimego dawka jest taka sama - od fazy pierwszego kolanka (BBCH 31) do fazy trzeciego kolanka (BBCH 33).

W uprawie jęczmienia jarego Optimus ma zwiększoną dawkę do 0,7 l/ha - od fazy pierwszego kolanka (BBCH 31) do fazy trzeciego kolanka (BBCH 33). W owsie zalecana dawka to ponownie 0,6 l/ha. Oprysk powinno się wykonać od fazy pierwszego kolanka (BBCH 31) do fazy drugiego kolanka (BBCH 32). Na plantacjach nasiennych traw zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 1,1 l/ha. Zabieg trzeba wykonać od fazy pierwszego kolanka (BBCH 31) do fazy drugiego kolanka (BBCH 32).