Na prawidłowy wzrost i rozwój roślin zasadniczy wpływ ma ich poprawne nawożenie i dostarczenie im kompletnego zestawu makro- i mikroelementów, a także - na co wskazują wyniki wielu badań - pierwiastków, które można określić jako dobroczynne (określano je także jako tzw. ultraelementy). Szczególnie docenianymi przez producentów pierwiastkami są w ostatnim czasie krzem i tytan. Pierwiastki te, mimo że nie są zaliczane do wymienionych wcześniej grup składników niezbędnych do życia roślin, to występują naturalnie w glebach i są obecne w tkankach roślinnych.

Liczne badania wykazały, że szczególnie krzem ma duże znaczenia dla rolnictwa. Jednakże był trudny do wykorzystania ze względu na niestabilność form płynnych, rozpuszczalnych w wodzie, które mogą być przyswajalne przez rośliny. Wyjątkowe korzyści dla roślin wynikające ze stosowania krzemu zmusiły wielu naukowców i technologów do opracowania trwałych form płynnych do aplikacji pozakorzeniowej.

W Przedsiębiorstwie INTERMAG opracowano już drugi preparat zawierający aktywny krzem o wysokiej trwałości formy płynnej oraz dużych możliwościach mieszania zbiornikowego z większością stosowanych agrochemikaliów.

OPTYSIL zawiera 200 g SiO2 w 1 litrze.

OPTYSIL zaliczany jest do grupy tzw. antystresantów, których zadaniem jest zapobieganie negatywnym wpływom niekorzystnych czynników zewnętrznych pochodzenia biotycznego i abiotycznego.

OPTYSIL podwyższa tolerancję roślin na niekorzystne warunki wzrostu. Redukuje transpirację w czasie suszy. Stymuluje rozwój systemu korzeniowego oraz pobieranie i lepsze wykorzystanie fosforu. Wzmacnia ściany komórkowe, zwiększa odporność na patogeny grzybowe. Zabiegi preparatem OPTYSIL można wykonywać w tych samych terminach co zabiegi fungicydowe. Należy pamiętać, że najlepsze efekty uzyskuje się, gdy odpowiednio wcześniej zastosujemy zabiegi, tak aby rośliny były przygotowane na nadchodzący stres. W tym sezonie OPTYSIL powinien być stosowany od samego początku wegetacji w celu ograniczenia skutków pogłębiającej się suszy.

OPTYSIL jest bezpieczny zarówno dla stosującego, jak i dla środowiska naturalnego, a dowodem na to jest uzyskanie certyfikatu do stosowania w rolnictwie ekologicznym.