Orka przedzimowa jest najgłębszą z orek. Stara szkoła agrotechniki mówi, że powinna być wykonywana zawsze, na całej miąższości gleby, przed przyjściem roślin okopowych. Obecnie niezastąpiona jest na glebach ciężkich, ponieważ pod wpływem mrozu, tworzą się agregaty glebowe tworzące odpowiednią strukturę gleby. W zależności od działań prowadzonych w gospodarstwie ma kilka użytecznych zastosowań :

  • przykrywa obornik
  • przykrywa wysiane nawozy fosforowo – potasowe
  • przykrywa wysiane wapno 
  • przykrywa resztki pożniwne
  • przykrywa międzyplon

 Orka przedzimowa spulchnia rolę oraz zwiększa jej pojemność wodną poprzez gromadzenie wody opadowej pochodzącej z roztopów. Niszczy larwy owadów zimujących w glebie, jak np. omacnicę prosowiankę czy stonkę ziemniaczaną, dlatego tak ważne jest, by zaorać pole po zebraniu kukurydzy. Zabieg ten przyczynia się również do zmniejszenia banku nasion w glebie. 

 Rolnicy, którzy zdecydowali się w tym roku dość wcześnie zaorać swoje pola prawdopodobnie będą musieli doprawić wiosną glebę agregatem uprawowo – siewnym, bowiem ciepła i długa jesień spowodowała zbyt wczesne osiadanie roli, przez co nie przemarznie ona prawidłowo. Z tego względu nie trzeba się spieszyć z tym zabiegiem. Największym zagrożeniem dla agregatów glebowych, powstałych po orce jesiennej, są lekkie i deszczowe zimy, które powodują zaskorupienie wierzchniej warstwy roli.