Przebieg pogody w ostatnich latach zwiększył presję przędziorka chmielowca na uprawę buraka cukrowego w rejonie Europy Centralnej i Wschodniej. Wcześniej szkodnik ten kojarzony był głównie z uprawami sadowniczymi i ogrodniczymi. Obecnie występowanie przędziorka w buraku cukrowym odnotowuje się w mniejszym bądź większym nasileniu w całym kraju.

Przędziorek chmielowiec żeruje na spodniej stronie liścia, tworząc drobne oprzędy. Na skutek jego działalności, na górnej stronie liścia pojawiają się drobne, jasne plamki tworzące mozaikę. Skutkiem żerowania szkodnika jest zahamowanie wzrostu rośliny, a co za tym idzie – spadek plonu oraz obniżona zawartość cukru w korzeniach buraka cukrowego. Dotąd nie było preparatu, który posiadał stałą rejestrację do zwalczania przędziorka w buraku cukrowym.

Naprzeciw oczekiwaniom plantatorów buraka cukrowego wyszła firma Sumi Agro Poland rejestrując produkt Ortus 05 SC, który zwalcza wszystkie ruchome stadia rozwojowe przędziorków. Akarycyd oparty jest o substancję czynną z grupy chemicznej – fenoksypirazoli. Środek działa dwutorowo – kontaktowo oraz żołądkowo, a jego działanie utrzymuje się nawet do 7 tygodni po wykonaniu zabiegu.

– Z racji tego, że przędziorki żerują na spodniej stronie liścia buraka, bardzo ważna jest technika wykonania zabiegu. Nie należy obniżać zalecanej ilości wody, zastosować adiuwant zwilżający np. Slippa a sam oprysk wykonać przy użyciu eżektorowych rozpylaczy i podwyższonego ciśnienia roboczego – tłumaczy Marta Strzelecka-Berek, Kierownik ds. Produktów Rolniczych w Sumi Agro Poland.

Ortus 05 SC można stosować po zaobserwowaniu szkodników, od fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi, do końca wzrostu korzeni (fazy BBCH 39-49), przy zachowaniu okresu karencji wynoszącego 28 dni.