Ochrona zbóż ozimych

Osadkowski tradycyjnie proponuje rolnikom trzy warianty technologii prowadzenia łanów: Zboża Zdrowy Łan Ekonomiczny, Zboża Zdrowy Łan Standard oraz Zboża Zdrowy Łan Premium. Na przedstawieniu tego ostatniego, przeznaczonego dla plantacji o najwyższym potencjale plonowania, skupił się podczas konferencji Marcin Kaczmarek, dyrektor Działu Doradztwa i Rozwoju.

- W technologii Zboża Zdrowy Łan Premium żadna substancja czynna nie powtarza się w żadnym z zabiegów fungicydowych – podkreślił Kaczmarek.

W programie ochrony uwzględnione zostały zabiegi T-1, T-2 i T-3. W pierwszym połączone zostały preparaty  Unix 75 WG (substancja czynna cyprodynil), Praktis (s.cz. protiokonazol) i Inovis Flex (s.cz. metrafenon).  Do ochrony liścia flagowego przeznaczone zostały fungicydy Elatus Plus z benzowindyflupyrem oraz Vitissimo z mefentriflukonazolem, a do ochrony kłosa Plexeo (s.cz. metkonazol) i Syrius 250 EW (s.cz. tebukonazol).

Technologia przewiduje rozszerzenie zabiegów ochrony o dostarczenie roślinom niezbędnych mikro- i makroelementów z preparatami takimi jak Alfa Mikro, Alfa Makro, Maxi-Grow, zawierający krzem i wapń Barrier Si-Ca czy jedna z nowości, IonBlue.

- IonBlue zawiera miedź i siarkę, które działają zarówno żywieniowo, jak i fitosanitarnie – mówił Marcin Kaczmarek.

Dla rolników, zainteresowanych technologiami opartymi o wykorzystanie środków biologicznych, firma Osadkowski we współpracy z firmą AgroBiotis proponuje preparaty mikrobiologiczne, przeznaczone do stosowania w łanach zbóż.

Ochrona rzepaku ozimego

Technologia prowadzenia plantacji rzepaku ozimego Zdrowy Rzepak Premium obejmuje zabieg T-1 oraz dwa zabiegi w okresie okołokwitnieniowym: T-2a, zalecany do przeprowadzenia w fazie luźnego pąka, oraz T-2b, do wykonania w pełni kwitnienia.

W pierwszym zabiegu wykorzystywane są fungicydy Syrius 250 EW (s.cz. tebukonazol) i Plexeo (s.cz. mekonazol) wraz z insektycydem Topgun 050 CS (s.cz. lambda-cyhalotryna) oraz nawozami dolistnymi Alfa Makro i OSD Mikro Rzepak. Zabieg T-2a wprowadza fungicydy Strobe 250 SC z azoksystrobiną i Praktis z protiokonazolem. Do zwalczania szkodników wykorzystywany jest insektycyd Matrix 2,5 EC (s.cz. deltametryna). Zastosowane znajduje w tym zabiegu także preparat Maxi-Grow. Ostatni zabieg obejmuje fungicyd Primasol z metkonazolem i boskalidem, insektycyd Lanmos 20 SP (s.cz. acetamipryd) oraz nawóz Barrier Si-Ca.

Plantatorzy rzepaku mogą również zdecydować się na rozwiązanie Zdrowy Rzepak Standard.

Jaka kondycja ozimin?

W rozmowie z redakcją Marcin Kaczmarek zwrócił uwagę na warunki atmosferyczne, panujące w okresie jesienno-zimowym. Panująca pełzająca wegetacja mimo, że nie cechuje się dużą dynamiką wzrostu roślin, wiąże się z bezustannym pobieraniem składników pokarmowych z gleby przez rośliny. Zdaniem Marcina Kaczmarka rolnicy powinni przygotować się na wczesnowiosenne zasilenie roślin niezbędnymi pierwiastkami, by w dobrej kondycji weszły one w okres intensywnego wzrostu.

Nasz rozmówca dodał, że warunki, które pozwalają obecnie rozwijać się oziminom sprawiają, że w łanach rozwijają się też choroby. Wśród chorób, których objawy już zdiagnozowano na plantacjach zbóż wymienić można plamistość siatkową, mączniaka prawdziwego, septoriozę i choroby podstawy źdźbła. Należy zaznaczyć, że uprawy, których nawożenie zostało ograniczone, mogą być bardziej podatne na choroby grzybowe oraz fizjologiczne. Zdaniem Marcina Kaczmarka wiele plantacji będzie wymagać wczesnowiosennych zabiegów fitosanitarnych. Na zabieg T-0 firma Osadkowski rekomenduje mikrobiologiczny preparat Arcton WG lub oddziałujący żywieniowo i fitosanitarnie IonBlue.