Przejmowana część działu ochrony roślin DuPont obejmuje insektycydy Rynaxypyr®, Cyazypyr® oraz Indoxacarb. Te selektywne insektycydy są wysoce komplementarne wobec istniejącego portfela insektycydów FMC o szerokim spektrum działania. Przejęcie FMC obejmuje także większość herbicydów DuPont z grupy sulfonylomoczników (głównie przeznaczonych do stosowania w uprawach zbożowych), w tym zastrzeżoną technologię DuPont PrecisionPac®.

Dział badawczo-rozwojowy DuPont Crop Protection, w tym jej ośrodek badawczy w Delaware, 14 regionalnych laboratoriów rozwojowych i związane z tym możliwości regulacyjne staną się częścią FMC po zrealizowaniu tej transakcji.  Obejmuje to linię 15 syntetycznych substancji czynnych znajdujących się obecnie w trakcie opracowania i rozwoju, w tym środki owadobójcze, chwastobójcze i grzybobójcze, oraz bogatą bibliotekę 1,8 mln związków syntetycznych.  Znaczna część pracowników DuPont z działu badawczego zajmującego się  ochroną upraw przejdzie do FMC.