Przedstawiamy wykaz preparatów do ochrony owsa na podstawie zaleceń Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. W nawiasach – dawki preparatów w kilogramach lub litrach na hektar.

ZAPRAWIANIE

Głownia pyląca i zwarta: Baytan Universal 094 FS i 19,5 WS, Dithane M-45 80 WP, NeoTec 75 WG i 455 SC, Karbosar 440 FS i K 400 FS (nie zwalczają głowni zwartej owsa), Maxim Star 025 FS, Manconex 80 WP, Oxafun T 500 FS, Penncozeb 80 WP i 455 SC, Prelude Special 51 WS, Premis 025 DS i FS, Premis Universal 275 FS, Raxil 02 DS i WS, Raxil 060 FS, Raxil Gel 206 (nie zwalcza głowni zwartej owsa), Sarfun T 65 DS i 450 FS, Sarox T 500 FS, Sibutol 398 FS (nie zwalcza głowni zwartej owsa), Tribenoks 330 FS, Vitavax 200 FS i WS, Vitavax 2000 FS, Vondozeb 75 WG, Zaprawa Funaben T, Zaprawa Oxafun T 75 DS i WS, Zaprawa zbożowa Orius 02 WS.

Zgorzel siewek: Baytan Universal 094 FS, Dithane M-45 80 WP, NeoTec 75 WG i 455 SC, Karbosar 440 FS i K 400 FS, Maxim Star 025 FS, Raxil 02 DS, Raxil 060 FS, Raxil Gel 206, Sarox T 500 FS, Tribenoks 330 FS, Vitavax 200 FS, Vitavax 2000 FS, Zaprawa Oxafun T 75 DS i WS, Zaprawa zbożowa Orius 060 FS.

Mączniak prawdziwy zbóż: Baytan Universal 094 FS i 19,5 WS.

ZWALCZANIE CHWASTÓW

Chwasty dwuliścienne: Agroxone 500 SL (1,5), Agritox 500 SL (1,2), Chwastox Extra 300 SC (2,5-3), Chwastox 500 SC (1,1), Chwastox 750 SL (0,75), Chwastox Super 450 SC (1,25-1,5), Dicoherb 750 SL (0,75), U 46 M-Fluid 500 SL (1,5), Granstar 75 WG (0,015-0,02) + Trend 90 EC (0,05 proc.). Herbicydy te należy stosować od fazy 5-6 liści (stadium 25-26) do końca fazy krzewienia (stadium 29). Preparat Granstar w dawce 0,025 kg na hektar z dodatkiem adiuwanta zwalcza ostrożeń polny. Dodatek Trendu do Granstaru należy stosować tylko do zwalczania ostrożnia polnego i innych chwastów wieloletnich.

Gwiazdnica pospolita, przytulia czepna i inne chwasty dwuliścienne: Chwastox D 179 SL (4), Chwastox M 210 SL (4), Chwastox Trio 540 SL (1,5), Chwastox Turbo 340 SL (2), Lintur 70 WG (0,12-0,15), Mustang 306 SE (0,4-0,6).
Zabieg należy wykonać od fazy 5-6 liści (stadium 15-16) do końca krzewienia (stadium 29).

ZWALCZANIE SZKODNIKÓW

Mszyce: Alfamor 050 SC i Alfazot 050 EC (0,2), Alphaguard 100 EC i Alphatop 100 EC (0,1), Bi 58 Nowy (0,5), Bulldock 025 EC (0,25), Danadim 400 EC (0,5), Decis 2,5 EC (0,25), Decistab TB (10 tabletek), Dimezyl 400 EC (0,5), Enduro 258 EC (0,3), Fastac 100 EC (0,12), Fury 100 EC i EW (0,1), Karate 025 EC (0,2), Karate Zeon 050 CS (0,1) i 100 CS (0,05), Nurelle D 550 EC (0,6), Patriot 2,5 EC (0,25), Patriot 100 EC (0,06), Pirimix 100 PC (0,5), Pirimor 500 WG (0,25), Ripcord Nowy 050 EC i Super 050 EC (0,2), Sumi-Alpha 050 EC (0,25), Talstar 100 EC (0,07), Trebon 10 SC (0,5) i 30 EC (0,25).

Zabieg wykonuje się po stwierdzeniu zagrożenia ze strony mszyc od pełni wiechowania owsa (stadium 51) do początku mlecznej dojrzałości ziarna (stadium 71). Próg szkodliwości na 100 losowo wybranych źdźbłach wynosi 5 mszyc średnio na jednej wiesze.

Ploniarka zbożówka: Alfamor 050 SC i Alfazot 050 EC (0,3), Alphaguard 100 EC i Alphatop 100 EC (0,15), Decis 2,5 EC (0,3), Decistab TB (12 tabletek), Fastac 100 EC (0,15), Owadofos 540 EC (1), Patriot 2,5 EC (0,3), Patriot 100 EC (0,07), Ripcord Nowy 050 EC i Super 050 EC (0,3), Sumithion 500 EC (1), Sumithion Super 1000 EC (0,5).

Opryskiwać należy podczas masowego nalotu muchówek od fazy 2-3 liści owsa (stadium 12-13) do fazy krzewienia (stadium 21) oraz od początku kłoszenia (stadium 51) do pełni kwitnienia (stadium 65). Stosować trzeba tylko w latach masowego występowania szkodnika. Próg szkodliwości wynosi 6 larw na 100 roślinach owsa.

Pryszczarek zbożowiec: Alfamor 050 SC i Alfazot 050 EC (0,3), Alphaguard 100 EC i Alphatop 100 EC (0,15), Decis 2,5 EC (0,3), Decistab TB (12 tabletek), Fastac 100 EC (0,15), Patriot 2,5 EC (0,3), Patriot 100 EC (0,07), Ripcord Nowy 050 EC i Super 050 EC (0,3).

Opryskiwać należy podczas masowego wylotu muchówek i składania jaj - według sygnalizacji. Szkodnik rozwija się dobrze podczas wilgotnej i ciepłej pogody, a długotrwała susza lub chłody mogą całkowicie zahamować rozwój złożonych jaj. Próg szkodliwości wynosi 5 jaj na źdźbło.

Pryszczarki kwiatowe: Alfamor 050 SC i Alfazot 050 EC (0,3), Ripcord Nowy 050 EC i Super 050 EC (0,3).
Zabieg wykonuje się od początku wylęgania się larw podczas kwitnienia owsa (stadium 61-69).

Rolnice: Alfamor 050 SC i Alfazot 050 EC (0,3), Alphaguard 100 EC i Alphatop 100 EC (0,15), Decis 2,5 EC (0,3), Decistab TB (12 tabletek), Fastac 100 EC (0,15), Karate 025 EC (0,3-0,4), Karate Zeon 050 CS (0,15-0,2) i 100 CS (0,07-0,1), Patriot 2,5 EC, Ripcord Nowy 050 EC i Super 050 EC (0,3).

Oprysk wykonuje się tylko wieczorem, gdy gąsienice są we wczesnych stadiach rozwojowych, przed lub po wschodach roślin. Większą dawkę preparatów należy stosować do zwalczania starszych gąsienic oraz podczas dużego nasilenia występowania szkodnika.

Skoczek sześciorek: Bi 58 Nowy (0,6). Zabieg wykonuje się po zauważeniu szkodnika. Wczesny siew owsa ogranicza straty przez niego powodowane.

Skrzypionki: Alfamor 050 SC i Alfazot 050 EC (0,2), Alphaguard 100 EC i Alphatop 100 EC (0,1), Bancol 50 WP (0,3), Bancol 50 WP (0,2) + Olbras 88 EC (1), Bi 58 Nowy (0,5), Bulldock 025 EC (0,25), Cyperkill Super 25 EC (0,1), Danadim 400 EC (0,5), Decis 2,5 EC (0,25), Decistab TB (10 tabletek), Dimezyl 400 EC (0,5), Dimilin 25 WP (0,3), Enduro 258 EC (0,3), Fastac 100 EC (0,1), Fury 100 EC i 100 EW (0,1), Karate 025 EC (0,2), Karate Zeon 50 CS (0,1) i 100 CS (0,05), Larvin 375 SC (1), Nurelle D 550 EC (0,6), Patriot 2,5 EC (0,25), Patriot 100 EC (0,06), Ripcord Nowy 050 EC i Super 050 EC (0,2), Sumi-Alpha 050 EC (0,25), Sumithion Super 1000 EC (0,5), Talstar 100 EC (0,1), Trebon 10 SC (0,5) i 30 EC (0,3).

Oprysk trzeba wykonać w początkowym okresie masowego wylęgania się larw. Próg szkodliwości wynosi 1-1,5 larwy na jedno źdźbło.

Dobór insektycydu należy dostosować do temperatury powietrza panującej na polu podczas zabiegu.

Źródło: "Farmer" 06/2005