Owocówki, w tym jabłkóweczka (poraża jabłka) i śliwkóweczka (poraża śliwki) pojawiają się po kwitnieniu drzew owocowych, czyli zwykle w maju. Jednak aktywność szkodnika w dużej mierze zależy od przebiegu pogody. W temperaturze poniżej 15°C, silnym wietrze i deszczowej pogodzie owocówki nie są raczej aktywne. Pierwsze pokolenie motyli wiosną skalda jaja na liściach i owocach.

Gąsienicę wgryzają się do owocu, drążąc tunel w kierunku gniazda nasiennego. Charakterystycznym objawem żerowania owocówki jest występowanie gruzełkowatych ciemnych odchodów na owocu. Uszkodzone owoce nie rozwijają się i przedwcześnie opadają oraz uszkodzona skórka jest dobrym środowiskiem dla rozwoju chorób grzybowych. Rozwój gąsienicy w owocu trwa zwykle miesiąc.

Część gąsienic przechodzi kolejny cykl rozwojowy i od połowy lipca do połowy sierpnia, przy słonecznej upalnej pogodzie, rozpoczyna się wylot motyl drugiego pokolenia. Szczególnie szkodliwa w tym okresie jest owocówka śliwkóweczka. Letnie pokolenie tego szkodnika jest liczniejsze i płodne. W ostatnich latach dużą aktywność wykazuje również owocówka jabłkóweczka, która poraża owoce odmian późnych.

Jak ograniczyć występowanie szkodnika?

Przede wszystkim należy obserwować stan pogody i prowadzić dokładną lustrację drzew. Za pomocą pułapek feromonowych w postaci tablic lepowych, określimy stopień zagrożenia i termin oprysków. Od lipca wszystkie opadłe i porażone przez gąsienice owoce należy zbierać i usuwać. Pod żadnym pozorem nie wyrzucamy ich na kompost. 

Najbardziej efektywnym sposobem walki z owocówkami jest użycie insektycydów w okresie licznego wylotu motyli i wylegania się gąsienic. W Polsce zarejestrowanych jest kilka preparatów biologicznych, np. SpinTor 240 SC (na bazie substancji z bakterii) oraz wirusowe - Carpovirusine SC i Madex SC. W pierwszym przypadku okres karencji wynosi 7 dni, natomiast u pozostałych dwóch preparatów nie jest on wymagany.

Decyzję o zabiegu podejmujemy po określeniu liczebności szkodnika. Pułapki feromonowe sprawdzamy 2-3 razy w tygodniu, każdorazowo oczyszczając je z motyli. Opryskiwanie drzew należy wykonać po 2 tygodniach od zaobserwowania dużej liczby motyli złapanych w pułapce.

Pomocne w zwalczaniu jest również zakładanie na pni drzew opasek z tektury falistej. Ta metoda będzie jednak sprawdzać się w przypadku młodych drzew o gładkiej, niespękanej korze. Gąsienice owocówek szukając kryjówki na przezimowanie, często zasiedlają takie opaski. Po owocowaniu opaski powinny być zdjęte i spalone.