Według PE zezwolenia na środki ochrony roślin w UE powinno być jeszcze surowsze, wymaga tego Specjalny Komitet ds. Środków Ochrony Roślin w Parlamencie Europejskim.

Niemiecki eurodeputowany Norbert Lins (CDU) i belgijski Bert Staes (Zieloni) przedstawili projekt sprawozdania końcowego, który zostanie omówione w specjalnym komitecie i poddane pod głosowanie w grudniu.

Sprawozdawcy zwracają się o to by w producenci publikowali badania dotyczące ryzyka związanego z ich substancjami czynnymi. Europejski Urząd ds. Żywności (EFSA) otrzyma dodatkowe środki budżetowe na przeprowadzenie niezależnych badań. Ponadto EFSA powinien w przyszłości objaśniać swoje opinie szerokiej publiczności w zrozumiały sposób.

Sprawozdawcy krytykują również państwa członkowskie UE. Powinny one, bowiem akceptować zatwierdzenia krajów sąsiednich i wdrażać koncepcję stref dopuszczalnych. Ponadto kraje, UE powinny udostępnić mniej pestycydów w ramach autoryzacji awaryjnej. W raporcie oczekuje się, że rolnicy nie powinni wykorzystywać zapobiegawczych produkty do ochrony upraw.