• Lustrując rzepaki należy zwrócić uwagę na presję szkodników jesiennych.
  • Na tym etapie problematyczne stają się pchełki rzepakowe.
  • Niestety wybór insektycydów nalistnych jest bardzo skąpy.

Szkodniki jesienne w rzepaku pojawiają się co roku. Jednak w zależności od sezonu i regionu zazwyczaj presja dotyczy innych gatunków. W zeszłym roku problematyczne stały się pchełki rzepakowe. Wyrządzały one liczne szkody w młodych zasiewach. Podobnie jest w tym sezonie. Lokalnie pchełek jest dużo, co rodzi potrzebę wczesnej interwencji insektycydowej. Rzepak w zależności od terminu siewu jest w rożnej w fazie rozwojowej. Plantacje zasiane w pierwszej dekadzie sierpnia potrafią już przekroczyć fazę 4-6liścia. Zasiane pod koniec sierpnia wchodzą w fazę drugiej pary liści właściwych. Są i takie plantacje (pochodzące z przesiewów), które są jeszcze w fazie liścieni.

Małe, czarne chrząszcze

W warunkach Polski do czynienia mamy z kilkoma gatunkami pchełek. W przypadku rzepaku są to najczęściej: pchełki ziemne (jednolicie czarne), czarnonogie (błyszczące z metalicznym odcieniem), falistosmuge i smużkowane (na czarnych pokrywach posiadają żółte paski). Wszystkie mogą żerować nawet na etapie wschodów rzepaku.
Okrągłe małe dziurki, wżerki to charakterystyczne uszkodzenia od tych szkodników. Zaatakowane młode rośliny mają opóźniony rozwój i słabszy wigor.

Kiedy zwalczać pchełki

W monitoringu pomogą żółte naczynia a także obserwacje polowe. Same szkodniki ciężko zauważyć, gdyż zaniepokojone szybko zmieniają położenie. Objawy jednak żerowania są na tyle charakterystyczne, że można na ich podstawie zdiagnozować problem na polu. Stwierdzenie 3 chrząszczy pchełki rzepakowej na 1 mb rzędu, a w przypadku pchełki ziemnej 1 chrząszcza na 1 mb rzędu stanowi sygnał do zabiegu ochronnego.

Czym zwalczać pchełki?

W tym roku mieliśmy do wybory 2 zaprawy insektycydowe: Lumiposa 625 FS (cyjanotraniliprol), Buteo Start (flupyradifuron). Wybrane odmiany rzepaku mogą być także zaprawione preparatem Inegral Pro opartym o Bacillus amyloliquefaciens szczep MBI600. Na rynku dostępny jest także mikrogranulat Belem 0,8 MG oraz Columbo 0,8 MG, oba zawierają cypermetrynę, który można stosować razem z siewem rzepaku. Należy jednak pamiętać, że bez względu na wybór ochrony nie zwalnia nas to w zakresie regularnych oględzin plantacji. Po stwierdzeniu szkodników a także licznych uszkodzeń należy sięgnąć po insektycydy nalistne. Wybór jest skąpy. Możemy sięgnąć po preparaty zawierające: alfa-cypermetrynę, deltametrynę, lamda-cyhalotrynę oraz mieszaniny acetamiprydu z lambda-cyhalotryną.

Jakie jeszcze szkodniki są widoczne w rzepaku?

W rzepaku dostrzec można tantnisia krzyżowiaczka, miniarkę kapuściankę, mączlika warzywnego, mszycę kapuściana a także mszyce brzoskwiniową. Rzepak należy teraz intensywnie obserwować pod kątem śmietki kapuścianej, wkrótce może także się pojawiać gnatarz rzepakowy.