Gdy opakowanie pozostało szczelne, a woda zniszczyła część etykiety ale możliwa jest jednoznaczna identyfikacja preparatu, środek nadaje się do wykorzystania. Informacje o bezpiecznych zasadach jego stosowania można pobrać ze strony producenta pestycydu lub zwrócić się do sprzedawcy.

Jeżeli woda zniszczyła etykietę uniemożliwiając identyfikację środka, ale nie dostała się do wnętrza opakowania należy go odstawić w bezpieczne miejsce a następnie przekazać do unieszkodliwienia.

W przypadku gdy opakowanie uległo uszkodzeniu, wszelkie przy nim operacje trzeba wykonywać w stroju ochronnym (rękawice + odzież/kombinezon ochronny + obuwie ochronne (kalosze).

Przede wszystkim należy zabezpieczyć zawartość przed dalszym rozlaniem- w miarę możliwości uszczelniając to opakowanie. Opakowania, z których wydostaje się zawartość powinny być w całości włożone do szczelnego pojemnika z tworzywa HDPE (np. beczki z wiekiem) posiadającego atest . Pojemniki zbiorcze mogą mieć pojemność maksimum 60 l. Nie należy łączyć różnych form użytkowych, na przykład proszków z płynami.

Jeżeli w gospodarstwie jest większa ilość uszkodzonych opakowań, bezwzględnie należy zapobiec zmieszaniu się środków o właściwościach palnych ze środkami o właściwościach żrących. Należy je umieścić w oddzielnych pojemnikach.

Jeżeli to możliwe, należy spisać jakie środki zostały umieszczone w tym pojemniku. Jeżeli środki ochrony roślin rozlały się – zanieczyściły nieutwardzone podłoże, należy je w miarę możliwości zebrać i również umieścić w pojemniku. Pojemniki trzeba przekazać do unieszkodliwienia.
Unieszkodliwianiem zajmują się Gminne Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Można także zgłosić fakt posiadania takich środków na stronie http://www.psor.pl.

Źródło: farmer.pl