• Regulacja zbóż powinna zostać wykonana w fazie pierwszego kolanka, ponieważ jest to jeden z ważniejszych momentów w rozwoju roślin.
  • Okno do zabiegu regulacji jest bardzo krótkie, zatem sprawdzamy, do kiedy można regulować oziminy i co ten zabieg daje roślinom.
  • Do regulacji zbóż można użyć takich substancji aktywnych jak m.in.: trineksapak etylu, proheksadion wapnia, chlorek mepikwatu, etefon i cholomekwat. 

Faza pierwszego kolanka to dynamiczny rozwój rośliny

Faza pierwszego kolanka (BBCH 31) jest jednym z ważniejszych momentów w rozwoju zbóż. Spore zmiany w oziminach zachodzą właśnie w momencie, kiedy kończą one krzewienie i wchodzą w strzelanie w źdźbła oraz fazę pierwszego kolanka. Przechodzą one wówczas z fazy wegetatywnej w generatywną.

Z kolei sama faza pierwszego kolanka cechuje się niezwykle wysoką dynamiką wzrostu rośliny. Często możemy tego doświadczyć w praktyce podczas ciepłej i wilgotnej wiosny, kiedy jednego dnia mamy na plantacjach ledwie pierwsze kolanko by już kolejnego dnia na tej samej roślinie zaobserwować wyraźne formowanie się drugiego.

Krótkie okno na dobrą regulację

Po czym poznać fazę BBCH 31? Na pędzie głównym (najbardziej rozwiniętym) wyczujemy wyraźne zgrubienie około centymetra powyżej węzła krzewienia. Pierwsze kolanko jest nie tylko wyczuwalne, ale też i widoczne - na pędzie zaobserwujemy wyraźnie inny odcień kolanka aniżeli całej rośliny. Od fazy BBCH 31 rozwój następuje w błyskawicznym tempie.

W przypadku optymalnych warunków pogodowych bardzo szybko pojawi się drugie kolanko - 2 cm nad pierwszym. Stąd już niedaleka droga do pojawienia się liścia flagowego. Międzywęźla wydłużają się stosunkowo szybko, dlatego też okno zabiegowe na regulację jest dość krótkie. Co prawda istnieje możliwość usztywniania rośliny w dalszych fazach rozwojowych, aż do liścia flagowego, ale zabiegi te nie dają już tak dobrego efektu.

Sama zaś regulacja ma za zadanie m.in. wzmocnić dolne partie rośliny. Naszym zadaniem jest skrócenie międzywęźla, co ma bardzo duży wpływ na stabilność całej rośliny. Zabieg ten wpływa również na rozwój systemu korzeniowego oraz wzmocnienie i pogrubienie źdźbła.

Regulatory wzrostu

W jęczmieniu ozimym, który będzie chroniony w większości gospodarstw jako pierwszy. stosować w celach regulacyjnych możemy trineksapak etylu, proheksadion wapnia, chlorek mepikwatu oraz etefon.

W pszenicy czy pszenżycie mamy dodatkowo do dyspozycji chlorek cholomekwatu, czyli popularne CCC. Niemniej z tą ostatnią substancją należy uważać na słabszych ziemiach i podczas suszy. Wówczas w przypadku stosowania chloromekwatu zalecane jest obniżenie dawki lub kombinacja regulacyjna z np. trineksapakiem etylu.

W przypadku niedoboru opadów, choć te ostatnio przechodzą przez niemal cały kraj, można oczywiście nieco obniżyć planowaną dawkę regulatora. Podczas zabiegów regulacyjnych nie zapominajmy także o ochronie oraz dokarmianiu dolistnym.