Nowe rozwiązanie RevyFlex przeznaczone jest do ochrony zbóż w terminie T1. Tworzą go dwa preparaty: Revycare (zawierający 100 g/l Revysolu i 100 g/l piraklostrobiny) oraz Flexity (zawierający 300 g/l metrafenonu). Cechą wyróżniającą RevyFlex jest wykorzystanie nowej, niestosowanej wcześniej substancji czynnej z grupy triazoli, jaką jest Revysol. 

„Farmer”: Rozwiązanie  RevyFlex zadebiutowało w praktyce rolniczej wiosną 2020  r. Za nami pierwszy sezon, w którym można było je stosować. Jaki areał zbóż udało sie ochronić przy jego udziale?

Jarosław Nadziak: Rozwiązanie fungicydowe RevyFlex to nowość w tym roku. Cieszę się, że znakomita część rolników, którzy w poprzednich latach stosowali Capalo 335 SE, teraz poszukując nowych rozwiązań, wybrała właśnie RevyFlex.

W mijającym sezonie wczesną wiosną notowaliśmy bardzo wysoką presję chorób grzybowych w zbożach. Występował cały kompleks chorób postawy źdźbła oraz choroby liści, w tym silna presja mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Znaczenie pierwszego zabiegu fungicydowego było bardzo duże. Jak RevyFlex sprawdził się jako fungicyd o działaniu interwencyjnym?

Rolnicy, którzy zastosowali nasz produkt w tym sezonie, byli bardzo zadowoleni. Ze wszystkimi wymienionymi wyżej chorobami produkt poradził sobie bardzo dobrze. Klienci zauważyli także na swoich plantacjach bardzo długie działanie produktu przeciwko septoriozie paskowanej liści. RevyFlex wykazał bardzo wysoką skuteczność zwalczania nawet w tak niekorzystnych warunkach pogodowych, jak niskie temperatury występujące na koniec marca. Revysol działa bardzo dobrze i długo, ochraniając rośliny przed infekcją ze strony chorób zbóż, ma również bardzo dobre działanie interwencyjne, które jest niezwykle ważne, zwłaszcza w przypadku wysokiego porażenia chorobami na plantacji w czasie zabiegu.

W okolicach pojawienia się fazy BBCH31, kiedy rolnicy najczęściej przystępują do pierwszego wiosennego zabiegu fungicydowego oraz regulującego pokrój zbóż, występowały liczne przymrozki oraz znaczny niedobór wody. Jakie były zalecenia dla tego zabiegu w tym sezonie? Jaki termin stosowania z perspektywy czasu okazał się najlepszy przy tak niesprzyjających warunkach tegorocznej wiosny?

W tym sezonie zalecaliśmy, aby wykonać zabieg jak najwcześniej, nawet w drugiej połowie marca, gdyż rośliny były już często w bardzo zaawansowanych stadiach rozwojowych po łagodnej zimie. W wysokim stopniu porażone były przez choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego oraz septoriozę paskowaną liści pszenicy. W ciągu dnia występowały temperatury około 10°C, natomiast w nocy temperatury spadały do około 0°C. Takie warunki nie przeszkadzały produktowi RevyFlex, aby zadziałać na bardzo dobrym poziomie. Możliwość aplikacji RevyFlex już od 5°C bardzo pomogła w tym roku rolnikom w wykonaniu zabiegów T1. W kwietniu pojawiły się warunki suszowe, natomiast z naszych obserwacji wynika, że ci rolnicy, którzy zastosowali bardzo dobrą ochronę fungicydową we wczesnych fazach wegetacyjnych, zaobserwowali niższe porażenie na swoich plantacjach w późniejszym okresie wegetacji septoriozą paskowaną liści pszenicy, zwłaszcza przy tak bardzo kapryśnych maju i czerwcu, z jakimi mieliśmy do czynienia w tym roku.

Czy rozwiązanie RevyFlex można stosować w późniejszych zabiegach (T2, T3)?

Zalecamy RevyFlex do pierwszych zabiegów w zbożach. Rozwiązanie to jest tak skonstruowane, aby zwalczać i ograniczać wszystkie najważniejsze patogeny występujące w tym okresie wegetacji, nawet w okresie niższych temperatur. Do zabiegu T2, czyli ochrony liścia flagowego i podflagowego, oraz zabiegu T3, czyli ochrony kłosa, firma BASF rekomenduje inne produkty, specjalnie przeznaczone do tych zabiegów.

Czy w kolejnych sezonach będą nowe rozwiązania oparte na Revysolu do zastosowania w ochronie zbóż lub innych uprawach? Kiedy można spodziewać się pierwszych rejestracji?

W kolejnym sezonie pojawią się nowe produkty do ochrony w zbożach w terminach aplikacji T2 i T3. Będą to produkty Revysky do ochrony liścia flagowego i podflagowego oraz RevyTop do ochrony górnych liści oraz kłosów. W kolejnych latach będziemy także wprowadzali produkty oparte na Revysolu w innych uprawach takich, jak rzepak, burak, kukurydza czy też uprawy specjalne.

Dziękujemy za rozmowę.