W Sencor Liquid 600 SC firma poszerzyła rejestrację o soję we wrześniu, tak więc środek będzie wykorzystywany tak naprawdę dopiero w nadchodzącym senonie. Preparat zwalcza chwasty dwuliścienne takie, jak: dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, pokrzywa żegawka, przetacznik polny, przetacznik perski, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, komosa biała.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania to 0,55 l/ha oraz maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,55 l/ha. Termin aplikacji środka: przedwschodowo i w ciągu 3 dni po siewie. Środek może mieć zastosowanie małoobszarowe.

Mimo wszystko problem chwastów w uprawie soi wciąż pozostanie. Instytut Ochrony Roślin w doświadczeniach w walce z chwastami dwuliściennymi sprawdzał możliwość wykorzystania preparatów zawierających linuron: w uprawie soi radził sobie Afalon Dyspersyjny 450 SC w ilości 1,6 l/ha, podobnie działał Nuflon 450 SC. Na jednoliścienne można zastosować Dual Gold w dawce 1 l/ha. Powschodowo na dwuliścienne można wykorzystać Basagran 480 SL w dawce 2 l/ha, preparat należy aplikować ostrożnie, gdyż jego użycie może zahamować wzrost soi. W tej fazie przeciwko jednoliściennym można wykorzystać do oprysku 1,5 l/ha Fusilade Forte 50 EC.