Pike 20 WG jest to herbicyd nalistny, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, pszenicy jarej i jęczmieniu jarym.

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa (w dawce 30 g/ha), komosa biała (do fazy 6 liści), mak polny, maruna bezwonna, rdest plamisty, rumian polny, tasznik pospolity.

Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, komosa biała, przetacznik polny.

Chwasty średnio odporne: przytulia czepna, rdest powojowy.

W uprawach pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego środek należy stosować wiosną tuż po ruszeniu wegetacji od fazy 5 rozkrzewień do fazy trzeciego kolanka. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania wynosi 30 g/ha. W celu zwalczenia chwastów średnio wrażliwych i średnio odpornych środek Pike 20 WG zaleca się stosować łącznie ze środkiem Aurora 40 WG w dawce: Pike 20 WG 20 g/ha + Aurora 40 WG 50 g/ha.

W uprawach pszenicy jarej i jęczmienia jarego Pike należy aplikować od fazy 5 rozkrzewień do fazy trzeciego kolanka. Wówczas zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania wynosi 20 - 30 g/ha . Wyższą dawkę środka należy stosować na chwasty starsze i w razie ich dużego nasilenia. W celu zwalczenia chwastów średnio wrażliwych i średnio odpornych środek Pike 20 WG zaleca się stosować łącznie ze środkiem Aurora 40 WG w dawce: Pike 20 WG 20 g/ha + Aurora 40 WG 50 g/ha.