W międzynarodowej akcji Silver Axe III trwającej 4 tygodnie wzięło udział 27 państw, w tym Polska.

Intensywne dziania kontrolne prowadzone były w naszym kraju na przejściach granicznych, na targowiskach, drogach, w punktach obrotu środkami ochrony roślin oraz w gospodarstwach rolnych.

Efekt tych działań to ujawnienie przez inspektorów PIORiN, Krajową Administrację Skarbową i Policję, ponad 26 ton nielegalnych środków ochrony roślin w naszym kraju. PIORiN od wielu lat intensywnie angażuje się w działania na rzecz ograniczenia wprowadzania na rynek nielegalnych środków ochrony roślin.