Aktualny wykaz zarejestrowanych środków udostępniony jest na stronie MRiRW pod adresem http://www.bip.minrol.gov.pl

Jednocześnie PIORIN przypomina, że nabywać można środki ochrony roślin jedynie w punktach uprawnionych do prowadzenia takiej działalności, które są wpisane do stosownego rejestru takich podmiotów, oraz które podlegają nadzorowi Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Ponadto przestrzega przed zakupem nielegalnych pestycydów z nieznanego źródła pochodzenia.

Dodatkowo podkreśla, że należy stosować środki jedynie zgodnie z zaleceniami etykiety, z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa osób je stosujących raz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu.

W razie stwierdzenia przypadków sprzedaży lub zastosowania niedopuszczonych do obrotu środków ochrony roślin albo w przypadku stwierdzonego zaniedbania przy ich stosowaniu, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa zwraca się z prośbą o przekazywanie wszelkich takich informacji do najbliższej jednostki wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa lub na adres poczty elektronicznej: gi@piorin.gov.pl.