Nad przygotowaniem do wdrożenia nowych przepisów zdrowia roślin (zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/2031) i urzędowych kontroli (Rozporządzenie UE 2017/625) dyskutowali szefowie służb ochrony roślin (COPH’s) w Brukseli.

Nowe regulacje mają kluczowe znaczenie dla działalności służb kontrolnych zdrowia roślin, wprowadzają szereg dotychczas nieobowiązujących rozwiązań i wymagań.

Począwszy od 14 grudnia 2019 roku, obowiązkiem wszystkich państw członkowskich będzie m.in. przygotowanie planów awaryjnych, dla tzw. agrofagów priorytetowych – gatunków, które potencjalnie mogą zostać zawleczone i zadomowić się na terytorium tego Państwa.

Wymagane jest również prowadzenie przez służby ochrony roślin, we współpracy z innymi urzędami i organizacjami, ćwiczeń symulacyjnych i planów działań na rzecz zwalczania tych organizmów szkodliwych dla roślin, poinformował PIORiN. Bardzo cenne są doświadczenia niektórych krajów z już przeprowadzonych ćwiczeń.

Zagadnieniem także wymagającym intensywnych przygotowań krajowych służb ochrony roślin jest wyznaczenie urzędowych laboratoriów zdrowia roślin i przygotowanie ich do realizacji zadań wg nowych regulacji. Dotyczyć to będzie uzyskania przez te jednostki niezbędnych kompetencji, w tym akredytację całego zakresu badawczego.