Plamistość siatkowa jęczmienia jest najgroźniejszą chorobą tego gatunku zboża. Poraża obie jego formy - ozimą i jarą. Wywoływana jest przez dwa patogeny: Pyrenophora teres, oraz Drechslera teres. Chorobie sprzyja temperatura 10 do 25 st.C oraz wilgotność powietrza przekraczająca 80 proc. Źródłem infekcji są resztki pożniwne. Dodatkowo patogen może zimować w zakażonym ziarnie, a podczas łagodnych zim również na samosiewach i jęczmieniu ozimym.

Objawy choroby występują na liściach, źdźbłach i kłosach. W postaci nieregularnych  siateczkowatych plam biegnących wzdłuż liści. Zdarza się, że są one zbliżone do pasiastości liści jęczmienia. Przyjmują postać ciemnobrunatnych owalnych plam, które w obecnym czasie możemy dostrzec na liściach i na źdźbłach. 

Straty powodowane przez tę chorobę mogą sięgać 25 proc. – szczególnie przy podwyższonej wilgotności  powietrza. 

Próg ekonomicznej szkodliwości wynosi: 10-15 proc.  liści z objawami choroby, od końca fazy krzewienia do fazy strzelania w źdźbło. 

Bardzo często zdarza się, że plamistości siatkowej jęczmienia towarzyszy druga bardzo groźna choroba jaką jest rynchosporioza zbóż. Wywoływana jest przez Rhynchosporium secalis. Patogen bardzo dobrze rozwija się przy podwyższonej wilgotności i temperaturze dochodzącej do 25 st. Źródłem choroby  są resztki pożniwne, nasiona oraz samosiewy zbóż. 

Objawy najczęściej pojawiają się na liściach i pochwach liściowych rzadziej na kłosach. Choroba w największym stopniu ujawnia się wiosną w postaci owalnych lub soczewkowatych, wodnistych, niebieskozielonych plam. Środkowe części plam w późniejszej fazie żółkną i mają brunatną, ząbkowaną obwódkę.

Progi szkodliwości dla jęczmienia: na początku fazy strzelania w źdźbło to 10 proc.  liści z objawami porażenia, pod koniec fazy strzelania w źdźbło – 15 proc. 

Przykładowe preparaty do zwalczania chorób liści jęczmienia

·         Atak 450 EC -  (prochloraz) - 1l/ha.

·         Biromil 75 WG – (cyprodynil) -  0,7 – 1 /ha.

·         Capalo 337, 5SE – (fenpropimorf, epoksykonazol i metrafenon) - 1,4 – 2l/ha.

·         Dedal 497 SC (tiofanat metylowy i epoksykonazol) -  0,6l/ha.

·         Galileo 250SC (pikoksystrobina) - 1 l/ha.

·         Impact 125 SC (flutriafo) - 1l/ha.