- Zamierzenie i idea tej platformy jest taka, że będzie ona prowadzona przez pracowników państwowych instytutów badawczych, jak IOR, IUNG, IHAR. Oczywiście przy współpracy z ministerstwem rolnictwa. Naukowcy opracowują metodyki, programy ochrony, rejestry organizmów szkodliwych, agrofagów, ze zdjęciami, programami system wspomagania decyzji. Jest plan, żeby były to bardzo rozbudowane narzędzi, ale może być problem z funduszami na ten cel - mówi portalowi farmer.pl dr inż. Bogusław Rzeźnicki - zastępca dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w MRiRW.

Platforma ma stanowić płaszczyznę i narzędzie wymiany doświadczeń oraz transferu wiedzy pomiędzy nauką a praktyką przy podczas wdrażania integrowanej ochrony. Internet w naszym kraju rozwija się coraz szybciej i coraz więcej rolników ma do niego dostęp, stąd pomysł na utworzenie takiej platformy jest bardzo trafiony. Bardzo ważna będzie możliwość wykorzystania informatycznej platformy, jako obiektywnego narzędzia w doradztwie. Przez nią będą przekazywane bieżące i kompleksowe informacje oraz wytyczne niezbędne do stosowania integrowanej ochrony. Jednocześnie, za pośrednictwem platformy internetowej poświęconej integrowanej ochronie roślin możliwe będzie zrealizowanie jeszcze jednego zadania, a mianowicie informowania o środkach ochrony roślin i zasadach ich stosowania.