Wiosną, gdy temperatura powietrza wzrośnie do + 9oC, chrząszcze słodyszka wydostają się z ziemi i gromadzą na południowym brzegu zimowisk. W przypadku powracających chłodów (nawet w późniejszych okresach wiosennej wegetacji) słodyszek kryje się z powrotem do gleby.

Każdego roku, w zależności od warunków agroklimatycznych obserwuje się inny termin nalotu słodyszka na plantacje rzepaku najczęściej od połowy marca do połowy kwietnia. Główny nalot słodyszka poprzedzony jest lotem mniejszej liczby chrząszczy, które początkowo gromadzą się na brzegach pól. Nalot słodyszka na plantacje rzepaku może trwać nawet kilka tygodni.

Podczas nalotu słodyszka na rzepak, rośliny mogą znajdować się w różnym stanie rozwoju - od stadium rozety do pełni kwitnienia.

Słodyszek rzepakowy jest i pozostaje najgroźniejszym szkodnikiem rzepaku, który może powodować bardzo duże straty w plonie.

Największa szkodliwość chrząszczy słodyszka rzepakowego występuje w okresie rozwoju pąków kwiatowych rzepaku. We wczesnych fazach rozwojowych rzepaku, gdy rośliny znajdują się w okresie pąkowania uszkodzenia powodowane przez słodyszka mają największy wpływ na straty w plonie.

Zwalczanie słodyszka rzepakowego przeprowadza się zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na pąkujących roślinach rzepaku. Zabieg należy powtórzyć, gdy przedłuża się nalot szkodnika. Próg ekonomicznej szkodliwości w fazie zwartego kwiatostanu wynosi - 1 chrząszcz na 1 roślinie, natomiast w fazie luźnego kwiatostanu wynosi od 3 do 5 chrząszczy średnio na 1 roślinę.

Ilość zalecanych insektycydów do zwalczania słodyszka rzepakowego uległa znacznemu ograniczeniu. Długotrwałe stosowanie insektycydów z jednej grupy chemicznej może spowodować lokalne wystąpienie odporności na szkodniki. Chcąc przeciwdziałać powstawaniu odporności należy stosować przemiennie insektycydy, które należą do różnych grup chemicznych.

W Instytucie Ochrony Roślin - PIB, w roku 2011 badano nowy insektycyd PLENUM 500 WG, który zawiera substancje aktywną pimetrozyne należącą do grupy chemicznej pirydyn azometyn do zwalczania słodyszka rzepakowego. Jest to środek owadobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym, na rośliny działa systemicznie.

Doświadczenia nad zwalczaniem słodyszka rzepakowego prowadzono na produkcyjnych plantacjach rzepaku ozimego. Zabieg zwalczania przeprowadzono po wystąpieniu chrząszczy słodyszka rzepakowego na pąkujących roślinach rzepaku.

Zabiegi zwalczania słodyszka rzepakowego wykonywano, gdy rośliny rzepaku znajdowały się w fazie BBCH 49-51. Do zabiegu opryskiwania roślin rzepaku zastosowano 300 l/ha wody.

Doświadczenia zlokalizowano na terenie wielkopolski w 6 miejscowościach. We wszystkich lokalizacjach prowadzenia badań insektycyd PLENUM 500 WG zastosowany w dawce 0,15 kg/ha skutecznie zwalczał słodyszka rzepakowego na rzepaku ozimym. W roku 2011 na polach doświadczalnych wykonano tylko 1 zabieg zwalczania słodyszka rzepakowego, insektycydem PLENUM 500 WG, który skutecznie ochronił plantacje rzepaku ozimego. W okresie prowadzenia doświadczeń występowała zmienna temperatura, pomimo tego PLENUM 500 WG skutecznie zwalczał szkodniki.

Podczas prowadzenia badań nie stwierdzono fitotoksycznego działania insektycydu PLENUM 500 WG na rośliny rzepaku ozimego. We wszystkich miejscowościach prowadzenia doświadczeń zaobserwowano wzrost plonu nasion rzepaku ozimego.

Ponieważ obserwuje się w niektórych rejonach Polski powstawanie odporności słodyszka rzepakowego na stosowane obecnie insektycydy, wprowadzenie preparatu PLENUM 500 WG z nowej grupy chemicznej zwiększy możliwość rotacji środków co zapobiega powstawaniu odporności.

Inż. Henryk Wachowiak