Współzawodnictwo pomiędzy chwastami a roślinami uprawnymi toczy się o przestrzeń do życia, światło, wodę oraz rozpuszczone w niej składniki pokarmowe. Konkurencja rozpoczyna się od chwili, gdy jednego lub kilku czynników niezbędnych do wzrostu i rozwoju zaczyna brakować. Walkę najczęściej wygrywają chwasty. Ich przewaga nad roślinami uprawnymi wynika z faktu, że rośliny niepożądane charakteryzują się szybszym tempem kiełkowania, wzrostu i rozwoju, szybkim powiększaniem powierzchni blaszki liściowej, jak również szybkim tempem pobierania składników pokarmowym. Przewaga ta sprawia, że wzrost i rozwój roślin uprawnych jest ograniczony. W konsekwencji ilość i jakość otrzymanego plonu jest nieadekwatna do kosztów poniesionych w całym cyklu produkcyjnym. Dlatego po żniwach przed wysiewem roślin następczych należy w jak największym stopniu wyeliminować chwasty, aby stworzyć jak najlepsze warunki do wzrostu nowo zakładanym uprawom.

MECHANICZNIE

Wybór technologii zwalczania chwastów na ściernisku zależy od kilku czynników. Pierwszym, a zarazem najważniejszym z nich, jest gatunek chwastów występujących na ściernisku. Kolejnymi są: system uprawy roli, jaki jest stosowany w gospodarstwie oraz długość okresu od zbioru przedplonu do wysiewu rośliny uprawnej. Na ściernisku występują chwasty jedno-i dwuliścienne oraz roczne i wieloletnie. W związku z dość dużym zróżnicowaniem biologicznym chwastów oraz ich wrażliwością na technologię zwalczania wybór metody odchwaszczania musi zostać dokonany na podstawie zasad integrowanej produkcji oraz po lustracji pola.

Głównym kryterium, jakie należy stosować podczas wyboru metody walki z chwastami na ściernisku, jest podział gatunku ze względu na ich żywotność. Do gatunków jednorocznych i dwuletnich jedno- i dwuliściennych najczęściej występujących na ściernisku zaliczane są: bodziszek drobny, bodziszek okrągłolistny, chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna nadmorska, przytulia czepna, rumian polny, tasznik pospolity, miotła zbożowa czy wyczyniec polny. Do gatunków wieloletnich zakwalifikowano: bylicę pospolitą, mlecz polny, miętę polną, ostrożeń polny, podbiał pospolity, szczaw kędzierzawy, szczaw polny, wrotycz pospolity oraz perz właściwy.

Jeśli na polu występują chwasty roczne oraz dwuletnie, a od zbioru przedplonu do założenia nowej uprawy jest dość dużo czasu, warto postawić na metodę mechaniczną. Polega ona na zerwaniu ścierniska oraz zniszczeniu rosnących na nim chwastów. Zabieg należy wykonać szybko, bezpośrednio po żniwach. Dzięki temu straty wody spowodowane parowaniem będą ograniczone. Ponadto rosnące na ściernisku chwasty zostaną zniszczone, a nasiona znajdujące się w glebie pobudzone do kiełkowania i wzrostu. Wschodzące chwasty niszczone są podczas kolejnych zabiegów agrotechnicznych. Decydując się na mechaniczne zwalczanie chwastów, należy pamiętać o systematyczności oraz staranności. Wschodzące chwasty należy zwalczać za pomocą brony talerzowej lub a gregatu ścierniskowego.

CHEMICZNIE

Drugim sposobem walki z chwastami na ściernisku jest aplikacja herbicydów nieselektywnych zawierających glifosat. Preparaty te zalecane są głównie, gdy na ściernisku rosną chwasty wieloletnie. Dużym atutem preparatów zawierających glifosat jest sposób działania, w wyniku którego niszczone są nie tylko części nadziemne, ale również system korzeniowy. Dzięki temu zniszczeniu ulegają całe rośliny. Herbicydy zawierające glifosat występują pod różnymi nazwami handlowymi. Różnica pomiędzy preparatami nie ogranicza się tylko do nazwy handlowej, ale przede wszystkim do ilości substancji czynnej w herbicydzie oraz jego formulacji. W Polsce większość preparatów zawiera 360 g s.cz. w litrze środka i ma formulację SL (koncentrat rozpuszczalny w wodzie). Zdecydowanie mniejszy procent w asortymencie preparatów do walki z chwastami na ściernisku stanowią herbicydy z większą zawartością substancji czynnej oraz w innej formulacji, np. 450 SL, 480 SL, 490 SL czy 720.

ZGODNIE ZE SZTUKĄ - W ODPOWIEDNIEJ DAWCE

Wybór preparatu jest ważnym elementem walki z chwastami. Jednak zdecydowanie ważniejszy jest termin wykonania zabiegu oraz dobór dawki do zwalczanego gatunku (tab. 1). Chcąc uzyskać dobry efekt chwastobójczy, należy pamiętać, że zabieg należy wykonać, gdy perz właściwy ma wysokość 10-25 cm i wytworzy co najmniej trzy-cztery liście (BBCH 13-14). Wysokość jednorocznych chwastów jednoliściennych powinna wynosić minimum 5 cm. Aby skutecznie zwalczyć gatunki dwuliścienne, muszą one osiągnąć fazę dwóch liści właściwych (BBCH 12). Po wykonaniu zabiegu należy pamiętać, że od zabiegu herbicydowego do rozpoczęcia zabiegów uprawowych muszą upłynąć 2-3 tygodnie. Wynika to z faktu, że herbicydy te pobierane są przez nadziemne zielone części roślin, następnie przemieszczane są po całej roślinie aż do systemu korzeniowego. Dlatego do skutecznego zniszczenia chwastów potrzebują czasu. Objawy działania herbicydu widoczne są po 7-10 dniach. Na szybkość działania środka istotnie wpływa jego stężenie w cieczy użytkowej. Jeśli do sporządzenia cieczy zostanie użyta mniejsza ilość wody, wówczas jej stężenie będzie wyższe, co przyspieszy działanie herbicydu. Ponadto chcąc przyspieszyć efekt działania, a tym samym nieco skrócić czas od zastosowania herbicydu do rozpoczęcia uprawy, należy do cieczy użytkowej dodać 4-5 kg/ha siarczanu amonu lub adiuwant wspomagający działanie preparatu. Trzeba również pamiętać, że jeśli prognozowany jest deszcz, z zabiegu należy zrezygnować - glifosat jest substancją wolno pobieraną przez roślinę i łatwo ulega spłukaniu.