Nie trzeba nikomu mówić, że pszczoły miodne i inne owady zapylające odgrywają bardzo ważną rolę w produkcji rolniczej. Dlatego tak ważne jest, aby zwrócić uwagę, że okres zintensyfikowanej chemicznej ochrony roślin jest zbieżny z czasem największej aktywności tych owadów.

Wykonując zabiegi chemicznej ochrony roślin należy w szczególności:
- stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy;
- stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie;
- używać środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;
- nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty;
- wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających (w godzinach wieczornych lub nocnych);
- sprawdzić przed rozpoczęciem zabiegów czy w uprawie chronionej nie ma owadów zapylających ze szczególnym uwzględnieniem pszczół;
- zachowywać minimalne odległości od pasiek (tj. min. 20 m dla opryskiwaczy polowych i sadowniczych);
- przestrzegać okresów prewencji;
- nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu (przy prędkości wiatru większej niż 4 m/s).

Przypadki stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie stosowania środków ochrony roślin należy zgłaszać do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa (dane kontaktowe na http://piorin.gov.pl/wiorin/)

Źródło: PIORiN