Gwałtowny wzrost chorób podstawy źdźbła widoczny jest też przy systemie uprawy uproszczonej, zwłaszcza w początkowym okresie jej wykorzystania. Po okresie 3-4 lat utrzymuje się na poziomie ok 25-30 proc. powierzchni.

Wzrost zagrożenia chorobami podsuszkowymi występuje na plantacjach z monokulturą zbóż. Groźne są samosiewy, z których łatwo mogą rozprzestrzeniać się patogeny chorobotwórcze na sąsiednie rośliny w łanie. Są one także źródłem allelozwiązków ograniczających wzrost i rozwój roślin uprawnych.

Monokultura i uproszczenia stanowią dogodne warunki do rozwoju patogenów chorobotwórczych powodujących łamliwość źdźbła (Pseudocerosporella herpotrichoides), zgorzel podstawy źdźbła (Gaeumannomyces graminis), fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła (Fusarium spp).

Na skutek porażenia zbóż dochodzi do uszkodzeń części nadziemnych i podziemnych roślin. System korzeniowy i źdźbło przestają spełnić swoje funkcje, transport wody i przewodzenie składników pokarmowych są ograniczone.

Porażone rośliny odznaczają się słabszym krzewieniem, plantacje są przerzedzone, wzrasta też zagrożenie wyleganiem roślin. W związku ze słabszym przewodzeniem substancji żywieniowych plon może ulec redukcji nawet o 50 proc.


Podsuszki nie powinny stanowić zagrożenia jesienią, gdyż wielu rolników w tym roku siało zboża w terminie opóźnionym. Jednak plantacje siane terminowo należy kontrolować. Zabieg ochrony przeprowadzić w terminie T1.