Lipiec to czas rozwoju chwościka buraka. Wysokie temperatury powietrza w ciągu dnia, ciepłe noce, które mamy, występujące opady deszczu i utrzymująca się wilgotność stwarzają dogodne warunki do rozwoju i szybkiego rozprzestrzeniani się choroby.

W obecnie dość dogodnych dla rozwoju choroby warunkach, chwościk buraka przede wszystkim wystąpi na polach z monokulturą buraka cukrowego oraz na plantacjach z odmianami o niskiej tolerancji na chwościka, ale nie tylko. Także pozostałe plantacje wymagają kontroli i ochrony, zwłaszcza tam gdzie burak uprawiany jest częściej niż co 4 lata - na takich polach także choroba uwidocznia się szybko.

W przypadku dalszego silnego postępu choroby, w plantacjach, w których stosowano już zabieg ochronny przeciwko chwościkowi może okazać się, że konieczna jest kolejna aplikacja fungicydu. Na takich polach stwierdzenie plamek u 45 proc. roślin jest wskazaniem do kolejnego zastosowania fungicydu.

Dobierając preparat do ochrony, uwzględnić trzeba wcześniej stosowane substancje czynne i nie powielać aplikacji środka z tą samą substancją. Fungicydy systemiczne należy stosować tylko wtedy, gdy liście posiadają pełny turgor. W przypadku bardzo wysokich temperatur powietrza zabieg oprysku najlepiej wykonać późnym wieczorem lub w nocy. Najlepiej zaplanować, go tak, żeby w ciągu ok. 2 godz. Po jego wykonaniu nie wystąpiły opady deszczu.