Do najważniejszych gatunków ślimaków, które pojawiają się w naszym kraju należą: pomrowik plamisty, ślink luzytański, ślinik wielki, a także ślinik zmienny i rdzawy. Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się wręcz masowe występowanie tych szkodników. Ślimaki są szczególnie groźne w okresie wschodów roślin, a więc właśnie jesienią, jak i wiosną.

Najczęściej atakują one rzepak i pszenicę ozimą. Na plantacjach rzepaku szkodniki niszczą liścienie i pierwsze liście, a w pszenicy zjadają zarodki i kiełki ziarna. Uszkodzenia mogą spowodować zahamowanie wzrostu, a nawet ich całkowite obumarcie. Dodatkowo stanowią one tzw. wrota do infekcji, przez które przenikają do roślin patogeny grzybowe i bakteryjne, które mogą wywołać różnego rodzaju choroby. Najlepsze efekty zwalczania ślimaków uzyskuje się w godzinach popołudniowych lub wieczornych.