Strony zamierzają następnie podzielić spółkę DowDuPont na trzy samodzielne, publiczne spółki w wyniku wydzielenia bez konsekwencji podatkowych. Zostanie to przeprowadzone jak najszybciej, w perspektywie 18-24 miesięcy przed zakończeniem fuzji, z zastrzeżeniem akceptacji przez urzędy nadzoru i zarządy firm.

W skład nowych spółek wejdą: globalna spółka rolnicza, globalna spółka w zakresie materiałów konstrukcyjnych oraz spółka technologiczna i innowacyjna w zakresie produktów wyspecjalizowanych.
Każde z przedsiębiorstw będzie wyraźnie skoncentrowane, będzie posiadać odpowiednią strukturę kapitałową, oddzielną i obowiązującą podstawę inwestycyjną.

-Transakcja ta zmienia zasady gry w naszej branży i odzwierciedla kulminację wizji jaką mamy od ponad dekady, aby połączyć dwóch potężnych liderów w innowacji i materiałoznawstwie - mówi Andrew N. Liveris, prezes i dyrektor generalny firmy Dow. - W ostatnim dziesięcioleciu nasza cała branża doświadczyła trzęsienia ziemi, ponieważ zmieniający się świat stwarzał złożone wyzwania i możliwości – wymagające od każdej firmy wykazania się zdolnością przewidywania, reagowania i nastawieniem na realizację. Transakcja ta to istotne przyspieszenie trwającej transformacji firmy Dow i dzięki niej stworzymy istotną wartość oraz trzy silne nowe spółki. Fuzja równoprawnych partnerów poprawia możliwości wzrostu obu spółek, zwiększając wartość dla wszystkich akcjonariuszy i naszych klientów – dodał.

- Jest to niezwykła okazja do zapewnienia długoterminowej trwałej wartości dla akcjonariuszy poprzez połączenie wzajemnie uzupełniających się liderów globalnych oraz stworzenie trzech skoncentrowanych liderów branżowych. Każde z przedsiębiorstw będzie w stanie skuteczniej alokować kapitał, korzystać z innowacji w sposób bardziej wydajny oraz udostępniać produkty i rozwiązania z wartością dodaną klientom na całym świecie - powiedział Edward D. Breen, prezes i dyrektor generalny firmy DuPont.

- Dla firmy DuPont, jest to wyraźny skok wprzód na drodze do szybszego wzrostu i wyższej wartości. Fuzja równoprawnych partnerów stworzy istotną wartość w krótkim terminie poprzez istotną synergię kosztową i dodatkowy efekt synergii wzrostowej. W dłuższym terminie, w związku z podziałem na trzy spółki, jaki mamy zamiar przeprowadzić, pozwoli odblokować jeszcze więcej wartości dla akcjonariuszy i klientów oraz więcej możliwości dla pracowników, ponieważ każde przedsiębiorstwo będzie liderem w atrakcyjnym segmencie, gdzie globalne wyzwania wywołują popyt dla oferty każdego przedsiębiorstwa – dodał.

W momencie zamknięcia transakcji, połączona spółka zostanie nazwana DowDuPont i będzie posiadać łączną kapitalizację rynkową około 130 mld USD w momencie ogłoszenia. Zgodnie z warunkami transakcji, akcjonariusze firm Dow otrzymają akcje firmy DowDuPont według stałego współczynnika za każdą akcję firmy Dow w stosunku 1;1, a akcjonariusze firmy DuPont otrzymają akcje firmy DowDuPont według stałego współczynnika za każdą akcję firmy DowDuPont w stosunku 1:1,282. Akcjonariusze firm Dow i DuPont będą posiadali po około 50 procent połączonej spółki, na w pełni rozwodnionej bazie, z wyłączeniem akcji uprzywilejowanych.

Oczekuje się, że transakcja spowoduje synergię kosztową w kwocie około 3 mld USD, gdzie 100 procent synergii w zakresie kosztów operacyjnych uzyska się w ciągu 24 miesięcy sfinalizowania transakcji. Oczekuje się dodatkowych efektów w kwocie około 1 mld USD z synergii wzrostowej.

Po zakończeniu fuzji, zarządy obu spółek planują, aby spółka DowDuPont przeprowadziła podział bez konsekwencji podatkowych na trzy samodzielne publiczne spółki. Jedną z nich będzie spółka rolnicza: globalna wyłącznie rolnicza spółka, łącząca działalność firm DuPont i Dow w zakresie nasiennictwa i ochrony roślin. Połączone przychody pro forma za rok 2014 w dziale Rolnictwo wynosi około 19 mld USD.