Cześć rolników wykorzystała ostatnie ciepłe dni na przygotowanie pola, m.in: zabieg opryskiwania glifosatem.

Zabieg odchwaszczania z wykorzystaniem glifosatu przeprowadza się najpóźniej ok. 6 dni przed wykonaniem uprawy przedsiewnej. Można też stosować odchwaszczanie w terminie do 3 dni po siewie buraków, np. na lżejszych glebach, gdzie wykonane zostały pierwsze siewy buraka cukrowego.

Glifosat działa skutecznie, jeśli po ruszeniu wegetacji chwastów, minimalna temperatura powietrza nie jest niższa niż 5-7 st. C. Na krótko po i przed zabiegiem (do 3 dni) nie powinno być przymrozków. Ich występowanie obniża skuteczność herbicydu.

Skuteczność zabiegu jest najlepsza, gdy ilość użytej wody do zabiegu opryskiwania jest w przedziale 100-150 l/ha. Im większe jest stężenie glifosatu, tym lepsze działanie substancji i możliwe jest zmniejszenie dawki herbicydu.

Ponadto na skuteczność działania herbicydu wpływ ma stosowanie adiuwantów. Preparat zawierający glifosat, jak np.: Roundup 360 SL lub jego odpowiedniki o tej samej ilości substancji czynnej należy stosować z wielofunkcyjnym adiuwantem neutralizującym szkodliwe działanie twardej wody, w dawce zależnej od stopnia twardości wody. W przypadku braku łącznej aplikacji glifosatu i adiuwanta konieczny jest dodatek siarczanu amonu w dawce 5 kg/ha.

O skuteczności decyduje także dawka herbicydu, którą zgodnie z etykietą produktu trzeba dostosować do fazy rozwojowej i gatunków chwastów występujących na polu.

Po odchwaszczeniu pola rolnicy przystępują do zabiegów uprawowych i siewu buraków cukrowych. O ich rozpoczęciu decydować powinna nośność gleby oraz stan jej uwilgotnienia. Przed siewem należy sprawdzić stan roli, gdyż burak cukrowy negatywnie reaguje na zaburzenia struktury gleby.