Połyśnica marchwianka jest muchówką, która w ciągu roku daje dwa pokolenia. Pierwsze pojawia się zwykle w II dekadzie maja. Larwy pierwszego pokolenia żerują na korzeniach marchwi, prowadząc do zamierania młodych roślin oraz deformacje (rozwidlenia) korzeni. Liście uszkodzonej marchwi przebarwiają się na żółtopomarańczowy kolor. Drugie pokolenie pojawia się na przełomie lipca i sierpnia. Larwy żerują w korzeniach, które łatwo gniją i źle się przechowują.

Liczebność połyśnicy oceniamy poprzez odłowienie owadów dorosłych na żółtych tablicach lepowych (1-2 tablicy w zależności od wielkości uprawy), które ustawiamy na 3 dni w odległości 1 metra w głąb od brzegu pola. Kolejny monitoring prowadzimy podczas II lotu połyśnicy (połowa lipca). Największe nasilenie szkodnika stwierdza się na plantacjach osłoniętych od wiatru, głównie otoczonych zadrzewieniami.

Zaleca się wykonywać zabieg chemiczny w okresie lotu muchówek wyznaczonego na podstawie odłowu na tablice lepowe. Do zwalczania polecany jest Proteus 110 OD w ilości 0,75 l/ha. Zabieg przeprowadzamy jednorazowo. Zalecana ilość wody do wykonania cieczy użytkowej to 600 l. Preparat wykazuje działanie kontaktowo-żołądkowym i w roślinie działa układowo. Okres karencji po zastosowaniu preparatu w uprawie marchwi wynosi 7 dni. Preparat zwalcza również innego szkodnika - bawełnicę topolowo-marchwiową.